Nyheter

Hållbar hantering av byggavfall av brandklassade produkter

Intresse för återbruk av byggavfall, eller så kallat byggavfall, är stort; men processer, platser och funktionsanalys saknas. Nu kan du tal av resultat från ett projekt som är inriktat på brandklassade produkter.

De huvudsakliga slutsatserna från detta projekt är:

Det finns ett tydligt intresse från branschen för återbruk, även för produkter med tillhörande brandkrav. Återbruk särskilt av produkter med tillhörande funktionskrav är dock fortfarande underutvecklat.

Återbruk sker i liten skala för ett antal produkter, oftast då för produkter utan tillhörande funktionskrav.

Det förekommer återbruk i större skala när det finns utvecklad branschpraxis, t.ex. för tegel. Därför behövs fler accepterade återbruksprocesser.

Projektet har utvecklat återbruksprocesser för analytisk dimensionering för dörrar med brandteknisk klassificering, innertaksplattor och brand- och brand-/brandgasspjäll, bl.a. baserat på information från flera verkliga byggprojekt.

Viktiga marknadshinder är låg tillgång till återbruksprodukter samt låg erfarenhet av inverkan av åldring

Påverkan av åldring på brandtekniska egenskaper och förmodad livslängd som återbrukad produkt kräver mer forskning