Nyheter

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet stärker samarbetet för en hållbar framtid

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att stärka samarbetet inom utbildning och forskning. Tanken är att öka innovations- och utvecklingstakten inom klimat, energi, elektrifiering och digitalisering samt stötta kompetensförsörjningen av installationsbranschen.

– Installationer får en allt större roll i all byggnation eftersom det har stor påverkan på energieffektivisering. Att kunna teckna ett sådan här avtal med Installatörsföretagen ser vi på Luleå tekniska universitet som mycket positivt, det stärker vår forskning och undervisning inom området och gynnar branschen, säger Johan Larsson, biträdande professor och avdelningschef för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet.

Att förstå helheten och hur olika val av installationer påverkar exempelvis systemet för elförsörjning är avgörande i transformationen till ett klimatneutralt samhällsbyggande. Med elektrifiering, energieffektivisering och smarta installationer i våra fastigheter ökar hållbarheten i samhället.

Avsiktsförklaringen ska ge ett närmare samarbete mellan installationsbranschen och Luleå tekniska universitet och öka attraktionskraften och möjligheterna till högre studier inom installationsområdet, en bransch som växer i betydelse.

–  Genom att bygga en stark relation med Luleå tekniska universitet främjar vi värdefull kunskapsöverföring och tar ett större grepp om branschens kompetensförsörjning. Förhoppningen är att snabbare kunna förse samhället med hållbar kompetens och nya lösningar inom installationsområdet, säger Johnny Petré, ordförande för Installatörsföretagen.

Installationsbranschen ska också ta ett större ansvar i att stötta Luleå tekniska universitet direkt inom forskning och utbildning, med ökat antal samarbeten om forsknings- och utvecklingsprojekt inom installationsbranschen.

Avtalet har skrivits under av Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet och Ola Månsson, VD Installatörsföretagen. Vid mötet där undertecknande offentliggjordes deltog även Anders Gustin, chef Branschutveckling inom Installationsföretagen, som kommer att leda arbetet från Installatörsföretagens sida, samt Johnny Petré och Johan Larsson.