Nyheter

Kraftfull satsning på cirkulärt företagande i Västsverige

Miljö- och regionutvecklingsnämnden i VGR tar nu ett kraftfullt steg mot en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid för företag i regionen. Med en investering på 9 miljoner kronor siktar man på att främja övergången till lönsamma cirkulära affärsmodeller som integrerar digital utveckling, en strategi som EU framhåller som avgörande för hållbart entreprenörskap.

I och med ny lagstiftning inom EU och kundernas ökade krav på hållbarhet står företagen inför betydande utmaningar. För många företag, särskilt små och medelstora företag, är kunskapen om cirkulär ekonomi bristfällig och de är oförberedda inför de kommande kraven.

De känner inte heller till den potential som finns inom tillexempel AI för att uppnå ökad hållbarhet. Detta initiativ syftar till att erbjuda stöd, kunskap och testmiljöer för att möta dessa utmaningar.

 – Vi vill leda utvecklingen av en grön omställning och den måste gå hand i hand med den digitala omställningen. Genom att vi arbetar för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Västra Götaland, med fler företag och arbetstillfällen, skapar vi bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden. Madeleine Jonsson (MP), ordförande miljö och regionutvecklingsnämnden, VGR.

”Circular Hub” på Borås Science Park är navet för innovation inom cirkulär ekonomi i Västra Götaland. De tar emot ca 250 besök per år, främst inom textil- och modebranschen men även företag från andra branscher. Under 2023 har de utbildat drygt 120 affärs- och innovationscoacher inom cirkulära affärsmodeller. Genom att etablera ett samarbete med Lindholmen Science Park, Innovatum och Region Halland kommer kunskap, coachning och testmöjligheter kunna spridas till en bredare skara företag och branscher.

 – Vi ser fram emot att tillsammans med våra partners göra verklig skillnad för en mer hållbar framtid för våra företag och vårt samhälle. Det finns ett stort intresse och en ökad efterfrågan hos företag att utveckla cirkulära affärsmodeller men många vill ha hjälp att tänka om och hitta lönsamhet, säger Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås.

Denna satsning kommer främst att utveckla och sprida kunskap kring potentialen för   lönsamhet i cirkulära affärsmodeller genom digitaliseringens möjligheter och genom utökade nätverk och samarbetspartner. Med till exempel AI kan det utvecklas helt nya möjligheter för att förstå kundbeteenden som kan förlänga livet på produkter men även tekniker för att uppdatera produkter, hyrtjänster och en mer automatiserad lokal produktion.

Exempel på kompletterande satsningar på cirkulärt företagande:

Cirkulär design och nya affärer – Över 120 affärs- och innovationscoacher i Västra Götalands innovationssystem har utbildats inom cirkulära affärsmodeller, nu pågår en uppföljande utmaning att coacha ett hundratal företag.

Textile movement – ska etablera Västsverige som en innovativ förebild för en hållbar och cirkulär omställning inom textilbranschen i EU. Här erbjuds bland annat “en väg in” för att snabbt fånga upp företagens utmaningar och hjälpa varandra. 

Smart Omställning – ska stötta små och medelstora företag i Västra Götaland till en smart omställning genom ökad cirkularitet, digitalisering och nya innovationer. Projektet har tillverkande industri som målgrupp, där byggbranschen är prioriterad.

Industriell dynamik – ska stötta regionens företag i att investera i forskning och utveckling som lägger grunden för långsiktigt stärkt konkurrenskraft.

Industry in West – De västsvenska utvecklingsbolagen (IUC) stöttar individer och företag i sin omställningsresa, målet är att 250 företag coachas inom cirkularitet, energieffektivisering, resurseffektiv produktion och digitalisering.

Foto: Mohamed Hassan