Nyheter

Ny avfallshantering har ökat Novas återvinningsgrad från 40 till över 70 procent

I samarbete med Ragn-Sells har Nova i Lund gjort om sin avfallshantering i syfte att ytterligare minska handelsplatsens ekologiska fotavtryck och samtidigt frigöra tid för hyresgästerna.

Istället för att varje hyresgäst hanterar sitt eget avfall hämtar Ragn-Sells nu avfallet direkt i butik, och förändringen har ökat återvinningsgraden från 40 till över 70 procent.

– Tidigare hade vi 75 hyresgäster som sorterade sitt eget avfall i avfallsrummen, vilket medförde vissa problem när det gällde renheten i sortering och återvinning. Med det nya systemet får vi en väsentligt högre kvalitet i sorteringen och behöver inte lägga tid på att eftersortera avfallet innan det skickas iväg för återvinning, berättar Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Nova.

Sedan Ragn-Sells började hämta allt avfall direkt hos hyresgästerna har återvinningsgraden i avfallet ökat till strax över 70 procent, från tidigare nivåer på cirka 40 procent. Det inkluderar även restaurangerna, där en stor del av matavfallet kan förvandlas till biogas.

– Att ha en återvinningsgrad på över 70 procent är fantastiskt bra. Det är en av de högsta siffrorna som jag har stött på i den här typen av verksamhet, vi kommer inte stanna där utan ser att det finns potential att höja den ytterligare, säger Hans Lejon, Key Account Manager på Ragn-Sells.

För hyresgästerna innebär nyordningen att de får mer tid i sina butiker.

– Det är en win-win för både oss och miljön. Att hantera och sortera vårt avfall har varit ett nödvändigt men lite tråkigt arbetsmoment, så vi uppskattar verkligen att nu kunna fokusera helt på vår kärnverksamhet. Tiden vi sparar kan vi använda till att ta hand om våra kunder i butiken, säger Rebecka Ekman, butikschef på Lindex.

En annan nyhet är att Nova nu kommer att kunna återrapportera enklare till butikerna.

– Varje hyresgäst kommer få en återkoppling på vilka mängder och vilka typer av avfall de genererar. Just det senare har blivit allt mer betydelsefulla data i många företags miljö- och hållbarhetsredovisningar, och även där vill vi vara ett föredöme, avslutar Fredrik Arvidsson.