Nyheter

Ännu ett SKB-kvarter blir certifierad miljöbyggnad

Nu är även kvarteret Docenten certifierad Miljöbyggnad nivå silver. Huset är ett bra exempel på hur SKB använder ny hållbar teknik för att minska energianvändningen.

SKB strävar efter att certifiera alla nya kvarter enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Nu har Swedish Green Building Council utfärdat ett intyg som visar att Docenten i Uppsala, med sina 122 lägenheter, uppfyller kriterierna.

– Det är en bekräftelse på att våra val av teknik fungerar i verkligheten. Vi har skapat förutsättningar för goda bostäder i kvarteret Docenten med bra dagsljus, bra materialval och energieffektiva lösningar, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef på SKB.

Docenten en stor fastighet där ny hållbar teknik samverkar för effektiv energianvändning. Det handlar framför allt om två system: Dels ett cirkulärt energisystem med en avloppsvärmepump som återvinner värmen ur avloppsvattnet från kök och badrum, dels ett ventilationssystem som också återvinner värme. Dessutom finns solceller mellan sedumplanteringarna på taket.

– Huset har ett bra klimatskal, med täta och välisolerade ytterväggar och system som på olika sätt återvinner värmen. Det gör att huset bara använder 44 kWh per kvadratmeter och år jämfört med myndighetskravet på 75, fortsätter Johan Jarding.

Evighetsperspektiv ger engagemang i miljöfrågor

Sedan 2014 har alla nya SKB-kvarter byggts med målet att klara kraven för Miljöbyggnad silver. Men arbetet för effektivare energianvändning handlar också om att aktivt göra energianvändningen i de befintliga fastigheterna ännu mer effektiv.

– Eftersom vi har ett evighetsperspektiv på våra fastigheter, så har vi aldrig sålt något av våra hus. Med det sättet att tänka så går det inte att bara låta saker vara som de alltid har varit. Samtidigt har olika fastigheter olika förutsättningar och därför kan vi inte göra exakt samma åtgärder på alla våra hus, avslutar Johan Jarding.

Foto: baraBild.se