Nyheter

Energiexperten: ”Så maximerar du nyttan av solel”

Att investera i solceller kan vara en klok strategi för att minska energikostnaderna och bidra till en hållbar framtid. Daniel Bergström är energiexpert på Fastighetsägarna Service, i följande artikel guidar han dig genom hela processen och ger sina bästa tips för att säkerställa att övergången till solenergi blir framgångsrik.

– En bra sak att tänka på när man ska installera solceller är att börja med att se över takytan på din fastighet. Använd Eniros kartverktyg eller Google för att snabbt mäta upp takytan. En tumregel är att 1 kW solceller kräver ungefär 5-8 kvadratmeter takyta och genererar cirka 1000 kWh per år. Detta ger dig en grundläggande uppskattning av din potential för solelproduktion, säger Daniel Bergström.

Optimera fastighetselen

– För att dra full nytta av solel bör du använda den för fastighetsel, vilket inkluderar belysning, hissar, fläktar och värmesystem. En smart användning av solel kan minska fastighetens elkonsumtion avsevärt. Om fastighetselbehovet är lågt och takytan tillåter, kan investeringen i solceller vara ekonomiskt lönsam.

Som energiexpert på Fastighetsägarna Service rekommenderar Daniel Bergström alltid en förstudie och simulering innan installationen genomförs. I den skräddarsys en simulering exakt för din fastighet. Detta steg beskriver Daniel Bergström som nyckeln för en problemfri installation.

– Vi gör även en grundlig analys av takets skick. Om det behöver renoveras är det smartast att göra det innan solcellerna installeras för att undvika eventuella framtida komplikationer.

Ställa korrekta krav

Vid beslut om att investera i solceller är det viktigt att samla in anbud för själva genomförandet. Det är bra att ta professionell hjälp för att skapa ett förfrågningsunderlag.

– Detta steg säkerställer att du ställer korrekta krav och får bästa möjliga pris. Vi finns redo att hjälpa till med installationen för att göra hela processen enkel och se till att din fastighet drar maximal nytta av solenergin, avslutar Daniel Bergström.