Nyheter

Nytt forskningsprojekt: Skanna byggnadsdelar för att identifiera en byggnads återbrukspotential

Ett innovativt verktyg ska förenkla storskaligt återbruk av byggmaterial och därmed möjliggöra transformation av ännu fler byggnader. Med hjälp av AI blir det möjligt att skanna byggnadsdelar på ett enkelt sätt för att identifiera byggnadens återbrukspotential.

Forskningsprojektet leds av LINK Arkitektur i samarbete med Arkitekthögskolan i Aarhus och stöds av Multiconsult och den danska Innovationsfonden, som investerar i innovativ teknik som löser vår tids samhällsutmaningar.

Det finns många tomma lokaler runt om i landet. De har en enorm potential för återbruk och med skanning kan man på ett enkelt sätt definiera och kategorisera byggnadselement som kan användas på nytt.

Detta är kärnan i LINK Arkitekturs forskningsprojekt som leds av doktorand Povl Filip Sonne Frederiksen.

Projektet startade för drygt två år sedan och har som mål att minimera risker och öka effektiviteten i återbruksprocessen genom att ge en bättre insikt tidigt i projektfasen.

Användbara 3D-modeller

En av dagens stora utmaningar är att omvandla rådata till 3D-modeller som sedan kan arbetas vidare med. I forskningsprojektet vill man därför utveckla ett verktyg som kan omvandla denna data till användbara format, som möjliggör mer effektiva och exakta analyser av projekten.

Den första delen av projektet fokuserar på att utveckla en prototyp, som ska testas av olika användare för att samla in feedback och förbättra verktyget. Verktyget ska kunna användas av kommuner och fastighetsutvecklare i alla typer av byggnader för att få en översikt över återbrukspotentialen och en beräkning av koldioxidbesparingen.

När forskningsprojektet är klart, om ungefär ett år, ska verktyget vara färdigt för användning i praktiken. Det finns också planer på framtida funktioner såsom klassificering av material samt dataexporter i format som är kompatibla med BIM- och CAD-program som används av arkitekter, ingenjörer och konstruktörer.

Verktyget förväntas att vara ett värdefullt bidrag till byggbranschen, som kan öka effektiviteten samt precisionen i projekt och därmed främja en hållbar utveckling.

– Att nyttja AI för att hitta outnyttjad potential i befintliga byggnader är helt fantastiskt. Det kommer att ge återbruk och transformation ett rejält uppsving. Vi är stolta över att vara en del av detta viktiga steg för en mer hållbar och effektiv byggbransch. Jag ser verkligen fram emot slutresultatet, säger Arno De Ryst, Head of Digital på LINK Arkitektur.

Från smartphone till stabil 3D-modell

Ett enkelt tillvägagångssätt är centralt i utvecklingen av det nya verktyget.

Så här går det till:

Byggnaden skannas med en mobiltelefon eller surfplatta. En video genereras.

Programmet skapar ett punktmoln i 3D, som ger koordinatorer på varje målpunkt, som man kan se i en 3D-modell.

Modellen rensas från fel och överflödig data.

AI används för att identifiera element och objekt. Med hjälp av bildigenkänning definieras dörrar, fönster, byggnadselement och överför data till punktmolnet, så att man kan förstå vad de olika punkterna är.

Verktyget känner igen överordnad byggnadsgeometri och kan skapa en enkel modell av byggnaden.

Modellen är dimensionsstabil och klar. Analyser kan genomföras och du kan nu se om en föråldrad byggnad kan göras om till exempelvis bostäder.

Forskningsprojektet involverar flera centrala aktörer i byggbranschen:

Multiconsult, Alexandra Instituttet, Digital Lead, Upcycling Forum och Tvinn Solution. Det säkerställer att verktyget utvecklas utifrån olika perspektiv, med fokus på användarvänlighet och funktionalitet.