Nyheter

Logistikanläggning med stomme i trä

När Catena bygger ny lager- och logistikanläggning vid Landvetter är miljöhänsyn i fokus vid val av metoder och material. Stommen blir i trä och det sprängda berget krossas och används i betongen till plattan. Vatten från taket kommer att användas för att spola toaletter och alla maskiner går på HVO 100 eller el.

Området där Catena nu bygger är en mycket attraktiv logistikposition i Göteborgsregionen.

– Det var det inte för 20 år sedan, men sedan har allt krupit längre och längre ut från de centrala delarna av Göteborg. Alla transporter till och från anläggningen kommer att ske med lastbil, berättar Jonas Larsson som är projektledare på Catena.

Catena har en affärsidé där ett hållbart arbetssätt är centralt. Företaget vill vara långsiktiga ägare och bygger för att behålla sina anläggningar och utvecklas med kunderna.

– Därför är det självklart för oss att alltid bygga med hänsyn till miljön. Vi har bland annat valt att ha trästomme i byggnaden och vi har ett system som tar hand om regnvatten för att spola toaletterna. Biodiversitet är också viktigt, att återställa marken runt det vi bygger så att det gynnar biologisk mångfald.

Växter och ängsmark

Det handlar bland annat om att plantera rätt växter och att anlägga ängsmark så mycket som möjligt.

– Med tanke på närheten till flygplatsen tillåter Swedavia inte att vi planterar fruktträd, då de kan locka fåglar. Vi får heller inte ha öppna vattenspeglar. Vi har anlitat en ekolog som tittat på hur det var innan bygget och föreslagit hur vi ska återställa på bästa sätt. Vi har tagit ner en del skog och de ytorna måste kompenseras med rätt växtlighet, förklarar Jonas Larsson.

En annan miljöåtgärd är att återanvända det berg som sprängts. Betongen till bottenplattorna tillverkades på plats med sten från en egen kross.

– För varje del i projektet tittar vi på hur vi kan minimera koldioxidavtrycket. Till exempel genom att välja trä i stället för stål i stommen. Marknaden kräver ett sådant tänkande i dag och det gäller att ligga i framkant. Då är det kul när det belönas. Det kostar lite mer men både vi och våra hyresgäster är villiga att betala för det. Förutom miljönyttan blir det även något positivt att marknadsföra sig med.

Jonas Larsson konstaterar att de olika miljövänliga valen även är bra för arbetsmiljön.

– Logistikanläggningar är traditionellt mycket stål och plåt. Med trästommen blir det mycket mjukare och trevligare för de som jobbar där.

Stomme i trä

Den nya lager- och logistikanläggning blir cirka 80 000 kvadratmeter. Hyresgäster blir livsmedelsgrossisten Menigo på 42 000 kvadratmeter och sportgrossisten MM SPORTS på 8 000 kvadratmeter. Resterande 30 000 kvadrat har ännu inga hyresgäster.

Anläggningen certifieras enligt Breeam Excellent. Den är byggd på betongplatta med stolpar och takstolar i trä. Fasaden består av sandwichpaneler med plåt-isolering-plåt. Taket har isolering och duk och ovanpå det TRP-plåt. 

– För fasaden finns få bra alternativ. De paneler vi monterar nu kommer som färdiga element som monteras snabbt. Dessutom har de bra isolervärde.

Hyresgästen Menigo har mycket kyl- och frysutrustning som ger överskottsvärme. Den återanvänds för att värma resten av byggnaden. Det gör anläggningen självförsörjande på värme.

Nya utmaningar

Att bygga stommen i trä innebär en del nya utmaningar. För att kunna bära samma vikt som en stålkonstruktion måste trästolparna vara mycket grövre vilket gör dem tyngre och mer utsatta för vindlaster.

– En stålkonstruktion är byggd med fackverk som vinden kan blåsa igenom. Här använder vi takstolssektioner som är 24 meter långa och två meter höga. Det ger en vindlast på 48 kvadratmeter. Därför krävs det mer kraftig stagning under byggtiden. Dessutom är allt lite tyngre, vilket gör att vi måste vara mer noggranna vid planering och hantering, berättar Björn Pedersen som är projektchef hos totalentreprenören B.R.A Bygg.

Ett annat miljömässigt val som gjorts vid bygget av Logistikposition Landvetter är att den traditionella cellplasten som isolering på taket har bytts mot glas- eller stenull. Förutom att man undviker plast ger det även bättre brandskydd och förbereder taken för solcellsanläggningar.

För att helt undvika cellplast har isoleringen under bottenplattan gjorts med Isobetong. 

– Den består av cement, väldigt lite ballast och en tillsats som gör att det bildas luftbubblor i betongen när den rörs om kraftigt. Luften gör att Isobetongen får lika bra isolervärde som cellplast, säger Björn Pedersen.

Tar vara på spillvatten

Han tycker att det är inspirerande att som entreprenör få vara med och hitta lösningar som är miljömässigt bra och ser till helheten.

– Idén att ta vara på spillvattnet är ett exempel. Vattnet från taket leds ner i ett dagvattenmagasin. Därifrån pumpar vi en del av vattnet via ett UV-filter och leder det till toaletterna för spolning. Det kan även användas för bevattning.

Han konstaterar att detta inte är något nytt. För 100 år sedan var det självklart att takvatten från hus och stugor togs om hand för bevattning.

– Sverige var en gång världsledande i att bygga med trä. Det har vi också tappat, och gått över till stål och betong. Det är dags att vi på nytt lär oss de gamla sätten att bygga. Att bygga med trästomme är väldigt ovanligt och här är vi på B.R.A tillsammans med Catena lite pionjärer.

Under pandemin hade B.R.A Bygg ett projekt där en hall skulle byggas i stål, men det var svårt att få stålet levererat. 

– Vi började då leta efter alternativ och insåg att vi skulle kunna bygga i trä. Sedan har vi bara fortsatt med det, berättar Björn Pedersen.

FAKTA:

Tidplan: november 2022–oktober 2024

Byggherre: Catena Dansered AB 

Totalentreprenör: B.R.A Bygg

Arkitekt: Arkitektbyrån Design Göteborg

Kostnad: 820 Mkr

På bilden: Den nya lager- och logistikanläggning vid Landvetter byggs med stomme av trä. Hyresgäster blir livsmedelsgrossisten Menigo och sportgrossisten MM SPORTS.

Bild: Arkitektbyrån Design