Nyheter

Panattoni stärker engagemanget för hållbarhet och kommunikation med nya nyckelrekryteringar

Sedan Panattoni etablerade sig på den svenska marknaden för två år sedan har det gått snabbt fram. Bara under 2023 färdigställde man efter en smidig byggprocess den första anläggningen i Enköping samtidigt som bolaget har ytterligare 172 000 kvm i produktion efter etableringar på strategiska platser runt om i landet. Panattoni ser ljust på framtiden och rekryterar därför två nya personer som ska driva bolagets arbete med kommunikation och hållbarhet – två högaktuella områden i dagens logistiksverige.

Trots ett skakigt omvärldsläge avslutades fjolåret starkt för Panattoni som märkte av ett ökat intresse för sina nyproducerade industri- och logistikfastigheter. Förväntningarna på 2024 är höga och man förstärker sitt engagemang för kommunikation och hållbarhet, vilka är högaktuella områden i bygg- och logistikbranschen idag. Det första steget är rekryteringen av två nyckelroller inom marknadsföring och kommunikation respektive hållbarhetsstrategi på den nordiska marknaden, med Catharina Gorthon som ny Head of Marketing & Communication och Linda Flydén, ny Head of Sustainability. Båda rollerna kommer att ta plats i Panattonis ledningsgrupp.

– Vi verkar i en bransch där hållbarhet är en stark konkurrensfaktor samtidigt som vi själva som bolag är ute på en spännande tillväxtresa. Med Catharina och Linda i spetsen kommer vi accelerera vårt arbete med att stärka vår position på marknaden som Europas främsta utvecklare av moderna och hållbara logistik- och industrifastigheter, säger Fredrik Jagersjö Rosell, VD för Panattoni Sverige.

Catharina Gorthon har en gedigen bakgrund inom marknadsföring och kommunikation i bygg- och fastighetsbranschen. Med lång erfarenhet från bland annat Serneke och Colliers har hon ansvarat för att driva varumärkesutveckling och marknadsaktiviteter både externt och internt. Hennes roll på Panattoni kommer därför innebära ett särskilt fokus på att stärka varumärket på den nordiska marknaden.

– På de två år som Panattoni funnits på den nordiska marknaden har de gjort en imponerande resa. Det känns otroligt spännande att få kliva på tåget i detta skede och öka kännedomen på den nordiska marknaden i takt med att bolaget växer, säger Catharina Gorthon.

Med sin djupa förståelse för hållbarhetsfrågor både ur ett strategiskt, operativt och juridiskt perspektiv kommer Linda Flydén att vara ansvarig för att driva Panattoni Nordics hållbarhetsengagemang framåt. Linda har en bakgrund i såväl transportbranschen som byggbranschen på bland annat Pontarius och Swedavia, och har arbetat med hållbarhetsfrågor i tätt samarbete med myndigheter, investerare och partners.

– Bygg- och logistiksektorns hållbarhetsarbete är ständigt under lupp hos omvärlden och det ställer höga krav på alla aktörer i branschen att sätta ESG-frågor i första rummet. Redan nu finns flera ambitiösa initiativ och jag ser fram emot att fördjupa hållbarhetsarbetet på Panattoni, säger Linda Flydén.

Catharina och Linda tillträdde sina tjänster på Panattoni 1 mars.

På bilden från vänster: Linda Flydén, Head of Sustainability Nordics & Catharina Gorthon, Head of Marketing and Communications Nordics