Nyheter

Svenska träskyddsföreningen: ”Kommunerna måste bli bättre på att återvinna trä”

Mölndals kommun har valt att gå före och tolka klassificeringen i avfallsförordningen annorlunda.”

Det skriver Stefan Gustafsson (S) och Fredrik Westin, vd för Svenska träskyddsföreningen i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Byggsektorn i Sverige genererar omkring 12 miljoner ton avfall årligen. Mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas. Återbruk har länge varit något som eftersträvats på såväl nationell som lokal nivå i Sverige. Men ganska lite har hänt.”

”De flesta är överens om att återbruk är ett effektivt sätt att använda resurserna bättre och minska klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering. Ändå är återanvändning av byggvaror fortfarande relativt ovanligt.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/kommunerna-maste-bli-battre-pa-att-atervinna-tra/

Foto: Jürgen