Nyheter

Markanvisningstävling med klimatprofil

Efter beslut i kommunstyrelsen går Nacka kommun den 8 mars ut med en inbjudan till markanvisningstävling för cirka 80 lägenheter i Henriksdalsbacken. Nacka kommun har höga klimat- och miljöambitioner och växlar nu upp hållbarhetsarbetet ytterligare.

Det som är speciellt med tävlingen är att den kommer fokusera helt på lågt klimatavtryck genom hela livscykeln och omfatta områden som produktion, drift och mobilitet.

– I Nacka finns både framtidstro och klimatengagemang, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Vi hoppas med den här tävlingen kunna kroka arm med den mest klimatsmarta byggaktören i landet. Klimatomställningen gör vi tillsammans och vi behöver nya innovativa lösningar om både byggande och mobilitet. Även om läget på bostadsmarknaden är mörkt just nu så planerar vi för en ljusare framtid och tror att det finns långsiktiga aktörer som vill vara med när det vänder och där det händer. 

– Henriksdalsbacken har ett fantastiskt läge med urbana och gröna kvaliteter. Genom den här markanvisningen vill vi både främja och lära oss mer om hållbart byggande och klimatsmarta lösningar, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör på Nacka kommun.

Tävlingskvarteret omfattar 8 000 kvm ljus BTA bostad med fri upplåtelseform, lokaler i entrévåning och en mobilitetsanläggning (också för grannkvarteren).

Tävlingen sker i två steg. Först en prekvalificering som är öppen för alla aktörer och därefter en slutomgång med de fem bästa anbuden. I det första steget ska anbudsgivarna ange byggnadens klimatpåverkan under hela livscykeln samt bolagets klimatmål och arbetsprocesser. I andra steget bedöms utöver detta även anbudsgivarens kompetens och erfarenhet och koncept för mobilitetslösningar. Vinnare utses i september 2024. Priset avgörs i ett senare skede och utgår då från två oberoende värderingar.

Läs mer om Henriksdalsbacken här:

Henriksdalsbacken | Nacka kommun