Nyheter

Spaning: strategi för CO2-infångande, producentansvar för plast och böter för greenwashing

EU har nyligen presenterat en rad initiativ för att bekämpa klimatförändringarna och främja en hållbar utveckling. Bland strategierna ingår en omfattande plan för infångning och lagring av koldioxid, med mål uppnå klimatneutralitet till 2050.

Vidare stärks konsumenters rätt till reparation och man påbörjar verifieringssystem för greenwashing. På svenskt håll föreslår Energimyndigheten föreslår nya åtgärder för plast.

Eus strategi för infångning och lagring av koldioxid är klar

Den 6 februari presenterade EU sin strategi för infångning och lagring av koldioxid. Strategin ska bidra med lösningar för hur unionen ska blir klimatneutral 2050. I strategin pekas på att EU ska fånga upp minst 50 miljoner ton CO2 årligen till 2030, 280 Mt till 2040 och 450Mt till 2050. Detta ska göras från källor som industriella processer, kraftproduktion från fossila bränslen och energiproduktion från biomassa samt direkt luftinfångning.

I slutsatserna uttalar EU att det kommer behövas support för projekt som använder tekniken och som delar kunskap om densamma. Dessutom måste de många marknadsmisslyckanden lösas för att skapa en integrerad EU- approach till industriell koldioxidhantering.

Rätt att reparera – återbruk

Parlamentet och Medlemsländerna har nått en preliminär uppgörelse om konsumentens rätt att reparera (Direktivet om rätt till reparation ”R2R”). Den innebär bland annat att konsument ska få rätt att kräva att tillverkare ska laga produkter som är tekniskt möjliga att reparera.

Cirkulär ekonomi: rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om direktivet om rätt till reparation – Consilium (europa.eu)

Förslag om Producentansvar för plast

Energimyndigheten fick i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för CCS och CCU. I rapporten föreslår de att en skatt på plastproducenterna ska införas. För att prissätta inflödet av fossilt kol i material föreslår Energimyndigheten en form av utvidgat producentansvar. Detta kommer – som förslaget är utformat – att prissätta olika plaster beroende på om de är jungfruliga, återvunnen eller biobaserad plast. Styrmedlet sätts därmed in i början av värdekedjan, och kan på sikt styra mot minskade mängder plast till förbränning.

Styrmedel för CCS och CCU (energimyndigheten.se)

Miljöutskottet i EU-parlamentet röstade om Greenwashing-förslaget

Ledamöterna röstade ja till att inrätta ett vetenskapligt verifieringssystem som kan värdera och validera en märkning inom 30 dagar. Företag som bryter mot detta kan exkluderas, och få betala böter med upp till 4% av omsättningen. Mikroföretag omfattas ej, och SMEs kommer få ett års extra tid att ansöka om validering.

Slutlig omröstning i parlamentet är satt till mars.

Greenwashing: how EU firms can validate their green claims | News | European Parliament (europa.eu)