Nyheter

White och CarbonZero (Prodikt) inleder samarbete

White Arkitekter och CarbonZero, ägare av plattformen Prodikt, inleder samarbete och tar ett gemensamt steg för att främja utvecklingen mot en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch. Målet med samarbetet är att utveckla enklare sätt att utföra hållbarhetsanalyser och att i realtid kunna se klimatavtrycket av det som projekteras.

Byggsektorns mål är att vara klimatneutral 2045. För att nå detta och linjera med andra mål och initiativ, som till exempel EU-taxonomin, sätter allt fler aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen tydliga klimatmål. För att arbeta mot låg klimatpåverkan i ett projekt krävs en klimatkalkyl som i sin tur behöver grunda sig i välinformerade materialval.

Plattformen Prodikt samlar klimatdata på produktnivå, från minsta komponent till färdigt system, vilket gör det möjligt att snabbt och enkelt kunna jämföra olika produktalternativs klimatavtryck och driva en mer hållbar projektering.

Genom samarbetet kommer företagen stärka varandras erbjudande. Prodikt tillhandahåller både data och verktyg och i kombination med Whites arkitektur- och hållbarhetskompetens möjliggörs att i större omfattning göra strategiska val och lägga grunden för att nå projektets hållbarhetsmål.

–­ Genom samarbetet vill vi utveckla ett effektivare sätt att arbeta med klimatkalkyler i projektering. Prodikt förenklar vår process genom att vi tidigt i projekten får detaljerat underlag av klimatpåverkan av olika material. Genom att integrera detta med vår projekteringsmetodik kan vi i realtid utvärdera klimatavtrycket av olika materialval och gestaltningsalternativ. Med detta underlag kan vi tillsammans med våra uppdragsgivare fatta välinformerade beslut som grundar sig i projektets klimatmål, säger Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter. 

Samarbetet går i linje med Whites vision om att alla projekt ska vara formstarka, regenerativa och klimatneutrala 2030. En vision som går hand i hand med CarbonZeros strategi att genom digitalisering och obrutna dataflöden möjliggöra att hållbarhet blir en integrerad del av byggprojekt och därmed säkerställer enkelhet och kostnadseffektivitet för byggbranschens måluppfylland av projekt- och organisationsmålsättningar.

– Genom det fördjupade samarbetet med White tar vi nu ytterligare ett steg i vår användarfokuserade produktutveckling. Partnerskapet ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi att stötta byggprocessens samtliga aktörer, möjliggöra att hållbarhet och aktiva val blir en naturlig och kostnadseffektiv del av arbetsflödet. Vi ser verkligen fram emot att få arbeta med en av Europas ledande arkitektfirmor, både i våra hemmamarknader i Norden men även att gemensamt utforska nya möjligheter och utomnordiska marknader, säger Rasmus Ekberg, vd och medgrundare av CarbonZero AB, som tillhandahåller plattformen Prodikt.

Fortsatt utveckling

Under samarbetets gång kommer plattformen att fortsätta att utvecklas utifrån relevanta behov i byggbranschen. Bland annat kommer nästa generation av Prodikts projektverktyg släppas med nya funktionaliteter som specifikation/kriteriesättning av produkter, 3D-wiever, automatiserad energiberäkning med 3D-modellen som underlag samt intelligent portföljöversikt för styrning, optimering och rapportering.

Foto: Ramon Perucho