Nyheter

E.ON bygger elanslutning för vägfärjor i Stockholms skärgård

E.ON har tecknat avtal om att bygga elanslutningar för vägfärjorna på Ljusterö- och Vaxholmslederna i Stockholms skärgård.

Elanslutningarna byggs under sommaren.

– Det blir ett viktigt bidrag till renare luft och minskade koldioxidutsläpp i skärgården, säger E.ONs regionchef, Lena Berglund.

Vägfärjor kräver stor eleffekt, så för att komma runt kapacitetsbristen i Stockholmsregionens elnät har Trafikverket Färjerederiet och E.ON kommit överens om ett så kallat villkorat avtal. I korthet betyder det att anslutningsavtalet tecknats under förutsättning att inte använda elanläggningens elnätsabonnemang fullt ut, vilket ger möjligheter till att ansluta fler till elnätet i områden med kapacitetsbrist.

– Tack vare det villkorade avtalet kan vi förbereda och ansluta färjorna så fort de kommer på plats, samtidigt som vi fortsätter att investera i stora kapacitetsförstärkningar som behövs för de berörda kommunernas fortsatta tillväxt, fortsätter Lena Berglund.

Villkorade avtal för Trafikverket Färjerederiet är ett av flera pilotprojekt som pågår inom E.ON för att hantera elektrifieringen i områden med kapacitetsbrist i elnätet. De nya smarta elfärjorna ska laddas och drivas med el, men i händelse av kapacitetsbrist i elöverföringen kan färjorna, som backup, drivas av förbränningsmotorer som kortvarigt använder diesel eller hydrerad vegetabilisk olja, HVO.

Trafikverket Färjerederiet bygger för närvarande två elfärjor som ska trafikera Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård. Sträckan Östanå – Ljusterö blir först ut att trafikeras av elfärjan Alvaret, som går av stapeln i höst. Färjan Abisko, ska trafikera stäckan Vaxholm – Rindö, sätts i trafik i början av nästa år.

E.ON fortsätter de större förstärkningsarbetena i Vaxholm och på Ljusterö under hela 2024 och delar av 2025, vilka innebär schaktarbeten, nya elstationer samt även en ny sjökabel.

Under de senaste tio åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den nyss avslutade regleringsperioden från 2020 till 2023 innebar en investering på över 16 miljarder kronor, vilket är det största investeringsprogrammet i bolagets historia.

– Och med en årlig investeringstakt på mer än 5 miljarder kronor är vi fast beslutna att upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som vi möjliggör energiomställningen, avslutar Lena Berglund.