Nyheter

Ny milstolpe för Uponor med sin andra koldioxidneutrala fabrik i Sverige

Uponor, en ledande global leverantör av hållbara och innovativa VVS-lösningar och en del av GF (Georg Fischer), tillkännager att ytterligare en fabrik, nu i Sverige har uppnått fullständig koldioxidneutralitet i sin egen verksamhet – företagets senaste prestation inom miljömässig hållbarhet.

I linje med GF Sustainability Framework 2025 och Uponors ambitiösa mål att betydligt minska våra koldioxidutsläpp, är den svenska fabriken i Virsbo föredömlig i Uponors satsning inom ”Carbon Neutral Factory”-konceptet.

– Vår strävan mot hållbarhet kännetecknas av ständiga förbättringar inom våra egna verksamheter. Den svenska fabrikens framgång för att bli koldioxidneutral är ett tydligt bevis på vårt engagemang för hållbarhetsfrågor och utgör ett föredömligt exempel för andra att följa, säger Thomas Fuhr, Chief Technology Officer på Uponor.

Denna satsning, efter den framstående framgången med Uponors första koldioxidneutrala fabrik i Nastola (Finland), visar på företagets proaktiva målsättningar att minska inte bara sin egen klimatpåverkan utan också koldioxidavtrycket hos sina kunder och partners.

– Detta är ytterligare en milstolpe för Uponor och för fabriken i Virsbo. För två år sedan lanserade vi världens första biobaserade PEX-rör. Förra året tillverkade vi det första cirkulärt producerade PEX-röret, baserat på 100 % kemiskt återvunnet råmaterial från vårt eget PEX produktionsavfall och nu kan vi med stolthet säga att fabriken i Virsbo är koldioxidneutral, tillägger Robert Molund, Verkställande Direktör, Uponor Sverige. 

– Dessa initiativ tydliggör att Uponor tar sin hållbarhetsagenda på allvar och att vi är den främsta partnern inom byggbranschen när det gäller att driva innovation, hållbarhet och leverera kvalitetsprodukter.

Sedan 1972, har Uponor med stolthet tillverkat över sex miljarder meter PEX-rör för användning i dricksvattendistribution och värmesystem. Genom att välja PEX-rör tillverkade i den koldioxidneutrala fabriken investerar kunder över hela Europa inte bara i högkvalitativa produkter, de bidrar aktivt även till en grönare framtid, i linje med sina egna hållbarhetsmål.

Precis som i Nastola har fabriken i Virsbo genomfört betydande investeringar i teknik och infrastruktur för att minska sin miljöpåverkan. En central framfångsfaktor är effektiv värmeåtervinning där spillvärme från produktionen används för att värma fabriksbyggnaderna.

Detta minimerar behovet av att köpa extra värme och gör fabriken mindre beroende av externa energikällor. Fabriken i Virsbo har också övergått till grön el och elektrifierat sin fordonspark för att ytterligare minska sitt koldioxidavtryck.

De återstående utsläppen har kompenserats genom oberoende program för verifiering och rapportering för koldioxidkreditering. Detta innefattar en kombination av registrering i Verra-registret samt registrering i antingen Puro.earth eller Carbon Standards International-registret. För att effektivt genomföra dessa initiativ och ständigt förbättra sina processer, har Uponor även satsat på att utbilda sin personal. Detta för att öka medvetenheten och kunskapen om hållbarhetsfrågor och för att gemensamt ta vårt miljömässiga ansvar.

Med fabriken i Virsbo som nu är koldioxidneutral minskar Uponor inte bara sin egen miljöpåverkan utan bidrar också till att minska koldioxidavtrycket i hela byggindustrins försörjningskedja. Med dessa initiativ, mer ansvarsfulla driftsmetoder och goda samarbeten visar Uponor att hållbar tillverkning är både möjlig och fördelaktig för miljön.

Uponor kommer att fortsätta den framgångsrika implementeringen av ”Carbon Neutral Factory”-konceptet i sina övriga fabriker, vilket stärker företagets position som ledande inom hållbar tillverkning. Framgången i Virsbo, markerar ytterligare ett steg framåt i Uponors resa mot en grönare, mer hållbar framtid för alla.