Nyheter

Restvärmen i fokus vid Gällivare kommun och LKAB:s studiebesök vid tomatodlingen i Frövi

En delegation från Gällivare Kommun och LKAB har besökt WA3RM:s hundratusen kvadratmeter stora växthusprojekt i Frövi. Studiebesöket var ett led i förberedelserna inför byggnationen av LKAB:s demonstrationsanläggning i Gällivare för produktion av fossilfri järnsvamp med Hybritteknologin och som enligt planerna ska uppföras inom några år.

En anläggning som kommer att generera stora mängder restvärme som kan användas och återvinnas på olika sätt.

– Otroligt stort och imponerande! Det här är ett fantastiskt exempel på en lyckad industriell symbios som bidrar till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle, säger Gällivares kommunalråd Henrik Ölvebo (MP).

Tillsammans med kommunalrådskollegan Birgitta Larsson (S), representanter för LKAB, Gällivare Energi och Inlandsbanan besökte de anläggningen i Frövi, där 8 000 ton tomater ska odlas årligen med hjälp av restvärme från ett närliggande pappersbruk.

– Vi är här för att se och lära hur aktörerna har gjort i just det här projektet. Särskilt intressant är det att lyssna in hur alla parter gemensamt har arbetat med förankring och medskapande för att skapa social acceptans kring etableringen i Frövi, säger Jeanette Lundqvist, hållbarhetsstrateg på LKAB.

Gällivare kommun arbetar med en översyn hur man kan kraftsamla för att på ett effektivt sätt möta de olika möjligheter och utmaningar som den gröna omställningen innebär och studiebesöket i Frövi har gett mycket inspiration.

– Det har varit otroligt givande och intressant att få ta del av den process som ligger bakom etableringen i Frövi och hur samarbetet mellan olika parter har gjort det hela möjligt. Samtidigt har vi fått en bra bild av hur en framtida anläggning i Gällivare kan se ut, säger kommunalrådet Birgitta Larsson.

WA3RM har sedan tidigare inlett ett arbete med att undersöka möjligheterna att använda delar av restvärmeströmmarna från LKAB:s demonstrationsanläggning till livsmedelsproduktion i någon form.

– Vi ser stor potential till spännande och viktig industriell symbios inte bara i anslutning till LKAB:s kommande anläggning för produktion av järnsvamp, utan i hela norra Sverige med anledning av de verksamheter som nu växer upp som en följd av den gröna omställningen, säger Roger Hansson, regionansvarig för WA3RM i norra Sverige.

– Det finns oanade möjligheter till nytänkande i cirkulär industriell utveckling i Sverige. Vi har stora förhoppningar att kunna bidra i den gröna omställningen och visa att restvärme är världens största outnyttjade energiresurs, med en oerhörd potential att förändra vårt sätt att exempelvis producera livsmedel i norra Sverige, säger WA3RM:s vice vd Fredrik Indebetou.

På bilden: Gällivares kommunalråd Henrik Ölvebo och Birgitta Larsson på studiebesök i växthuset iFrövi.