Nyheter

Sigma Technology och Lingon Certificates samarbetar inför initiativet med Digitala Produktpass

Som en del av EU:s gröna giv, så kommer tillverkare snart enligt lag åläggas att tillhandahålla unika Digitala Produktpass (DPP) för varje produkt som säljs på den europeiska marknaden.

Syftet är att sänka koldioxidavtrycket och överbrygga klyftan inom cirkulär ekonomi genom att förbättra transparens och ge köparen mer information att göra hållbara val.

Samtidigt som DPPs omfattning kommer expandera till många produkter, så kommer införandet ske gradvis. Byggprodukter och batterier är de första tillverkningsområdena som regleringarna för det Digitala Produktpasset inriktar sig mot. EU planerar att publicera regler som specifikt inriktar sig mot textilier och konsumentelektronik.

Under kommande år så kommer möbler, elektroniska produkter, samt kemikalier att vara prioriterade. Över tid är målet att initiativet kommer omfatta upp till 30 olika tillverkningsområden.

Sigma Technology Solutions Group arbetar nära med tillverkningsindustrin för att möjliggöra att de nya regleringarna kan efterlevas, integrera nya teknologier, samt maximera affärsresultat.

Lingon Certificates är ett mjukvaruutvecklingsföretag som fokuserar på kontrollkedjan (chain-of-custody) och cirkulära arbetssätt, baserat på blockkedjeteknik. Företaget tillhandahåller en mångsidig plug & play-lösning för skapande, förvaltande, och tillträde till Produktpasset, vilket inkluderar teknik för att ansluta fysiska varor.

Deras plattform innehåller även customer wallet-applikationer för kontroll av äganderätt och för värdeskapande interaktioner mellan varumärken och deras användare.

Sigma Technology och Lingon Certificates har nu enats om att bilda ett strategiskt partnerskap för att kombinera de bästa lösningarna, och för att göra möjligt för företag av alla storlekar att få en snabb, enkel och effektiv start på arbetet för en DPP-integration.

-Vi är både glada och ödmjuka inför att starta denna resa med det kompententa, kundorienterade och praktiskt lagda teamet på Sigma Technology, säger Christian Listérus, VD och medgrundare av Lingon.

Han fortsätter:

– Vårt initiala fokus är att hjälpa möbel- och designindustri i Norden och vi är stolta att kalla Sigma för vår utvalda partner, på grund av deras excellenta expertis på området, kvalificerade resurser och landstäckande närvaro.

Niklas Malmros, VD för Solutions Group inom Sigma Technology Group, säger:

– Genom att utnyttja styrkan med Digitala Produktpass kan företag förstärka transparens och spårbarhet genom hela deras leveranskedja. På så sätt kan de effektivt möta huvudutmaningar som resursslöseri, förfalskning och miljöpåverkan. Vårt samarbete med Lingon Certificates markerar ett betydande ögonblick i vårt engagemang att driva hållbara innovationer. Genom att kombinera vår expertis, gör vi det möjligt för tillverkare att utan problem navigera i komplexa regelverk och att förbättra sina miljöavtryck. Tillsammans så skapar vi en framtid där transparens, förtroende och hållbarhet definierar industristandard.