Nyheter

Västtrafik elektrifierar all båttrafik över älven

Från 2025 blir färjetrafiken på älven i Göteborg helt elektrifierad. Det blir också fler turer och snabbare resor. Det står klart sedan Västtrafik avslutat en upphandling. Styrsöbolaget fortsätter köra trafiken.

Idag går två av färjorna på älven på el, Elvy och Eloise. I december 2025 blir samtliga sex färjor eldrivna. Det blir också ett eldrivet reservfartyg. Därmed försvinner utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar från Västtrafiks färjor. Resorna blir tystare och renare för både personal och resenärer.

–Det känns fantastiskt att snart kunna erbjuda Göteborgarna 100 procent rena och tysta resor över älven. Detta är ett stort kliv mot vårt mål om en helt elektrifierad stadstrafik, säger Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik. 

Trafiken börjar köra i december 2025 och avtalet sträcker sig över 15 år. Avtalet har tilldelats Styrsöbolaget som även har nuvarande avtal.

Fler turer under kvällar och helger

Färjelinje 286 och 287 kommer fortsatt bekostas av Göteborgs stad och därmed vara kostnadsfria för resenärerna. Linje 286 ska köra fram till klockan 21 på vardagar och mellan klockan 9–18 under helger. Detta blir en förbättring mot dagens trafik som går till klockan 19 på vardagar och mellan klockan 11–16 under helger.

Snabbare resor över älven

På grund av trängsel i hamnen som bedöms vara en säkerhetsrisk kommer färjeläge Lilla Bommen att tas bort.

För att snabba upp trafiken på linje 285 tas även färjeläge Slottsberget bort. Resenärer hänvisas i stället till bussen vid hållplats Sannegårdshamnen eller Nordviksgatan.

–Det är viktigt att kollektivtrafiken är effektiv för att vara attraktiv och att fler ska vilja välja den. Genom den här förändringen kan, vi snabba upp trafiken samtidigt som boende vid Slottsberget har goda resmöjligheter med buss, avslutar Johanna Eriksson Eknander.