Nyheter

Castellum köper fossilfritt stål

När Castellum renoverar och hyresgästanpassar en av sina fastigheter i Stockholm kommer några av världens första ventilationskanaler tillverkade av SSABs fossilfria stål att installeras.

Möjligheten ges genom en exklusiv pilotleverans som ventilationsbolaget Lindab har fått ta del av innan den ordinarie produktionen väntas tas i drift år 2026.

– Utvecklingen av installationer med mindre klimatpåverkan har varit eftersatt. Det är därför glädjande att vi nu kan installera Lindabs ventilationskanaler av SSABs fossilfria stål, säger Maria Perzon, Group Sustainability Manager, Castellum AB.

Fossilfritt stål är en milstolpe i utvecklingen av klimateffektiva byggnadsmaterial och en av pusselbitarna som krävs för att fastighetsbranschen ska minska sina klimatutsläpp. Större delen av Castellums klimatpåverkan kommer från byggprojekt, därför ligger ett stort fokus och ansvar på att använda klimateffektiva metoder, produkter och material i till-, om- och nybyggnation för ett minskat klimatavtryck.

– Samarbetet med Lindab har gett oss en bättre inblick i hur vi som fastighetsägare och beställare kan göra än mer vid installationsprojekt och hur vi tillsammans kan påverka för att minska klimatpåverkan, säger Björn Röber, Chef Förvaltningsprojekt, Castellum, region Stockholm.

I en ombyggnation kommer i genomsnitt 50–80 procent av klimatpåverkan från installationer, där ventilationssystemet står för störst andel.

– Castellum har en tydlig vilja att minska sin klimatpåverkan och det är just genom den här typen av samarbeten som vi kan minska både våra egna och kundernas klimatpåverkan, säger Ola Ringdahl, Koncernchef och vd för Lindab.

Fastigheten i Globen-området som genomgår en modernisering är en byggnad från 1960-talet. Castellum köper ventilationskanalerna av fossilfritt stål från Lindab, som har tagit del av en pilotleverans av fossilfritt stål från SSAB. Den pågående hyresgästanpassningen ska stå klar för inflytt i juni 2024.