Nyheter

EnergiEngagemang skriver ramavtal med Sveriges största fastighetsägare

Ett gediget hållbarhetsarbete, hög spårbarhet bland produkterna och genomarbetade processer har resulterat i att EnergiEngagemang, som en av fyra leverantörer, ingått ramavtal med Svenska kyrkan.

EnergiEngagemang har levererat solcellslösningar till Svenska Kyrkan i tio års tid. Redan 2015 knöts det första regionala ramavtalet med Linköpings Stift.

Sedan dess har bolaget försett Svenska kyrkan med ett hundratal solcellsanläggningar på både tak och mark och har nu återigen, som en av fyra leverantörer, ingått ett nationellt ramavtal som innebär att de stiften, pastoraten och församlingarna kan ta hjälp av EnergiEngagemang för att skräddarsy anpassade solcellslösningar.

– Vi lägger stort fokus på hållbarhet och kunde därför presentera lösningar, processer och spårbarhet bland produkterna som ligger i linje med Svenska kyrkans höga krav. Vi är mycket glada att det resulterat i ett förnyat förtroende och ramavtal, säger Tomas Lundgren, projektutvecklingschef på EnergiEngagemang.  

Sveriges största fastighetsägare 

Svenska kyrkans församlingar äger tillsammans ca 20 000 byggnader, varav ca 3400 av dessa är kyrkobyggnader. Oftast är det församlingshem och maskinhallar som får solceller på taken, men även själva kyrkorna har en stor potential. De flesta äldre kyrkor är byggda i öst-västlig riktning eftersom de tidiga teologerna tänkte att Jesus återkomst skulle ske i öster – i soluppgången.

Det innebär att huvuddelen av alla kyrkobyggnaderna i Sverige har ett stort sluttande södertak, som bara väntar på att ta emot kraften från ovan.

– Vi har en stor förståelse för de utmaningar det innebär att arbeta i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Även om det ofta är möjligt att sätta solceller på själva kyrkorna finns ofta andra byggnader eller markytor som är bättre lämpade. Därför gör vi alltid tillsammans med församlingarna en noggrann analys av varje fastighets förutsättningar, säger Tomas. 

Höga ambitioner

Gemensamt för stiften, pastoraten och församlingarna är att man arbetar väldigt aktivt med förvaltning för att säkerställa att byggnaderna är rustade för framtiden. Inom ramen för sitt klimatarbete är Svenska kyrkans ambition att öka den egna produktionen av förnybar el så att den motsvarar en tredjedel av Svenska kyrkans elanvändning fram till 2028.