Nyheter

Solkompaniet bygger ytterligare solkraftsanläggningar – fördjupar samarbetet med Catena

Solkompaniet har sedan en längre tid samarbetat med Catena kring solceller och energilager till Catenas fastigheter. Just nu byggs 2MW solcellsanläggningar fördelat på fyra fastigheter. Senaste projektet handlar om en anläggning på 900 kW på en logistikfastighet i Umeå, som beräknas driftsättas sommaren 2024.

Solkompaniet har också fått i uppdrag att utreda och bygga solcellsanläggningar på ett större antal andra fastigheter i beståndet. Utredning kring energilager kommer också att genomföras. Totalt beräknas anläggningarna kunna generera 10-15 GWH årligen vilket skapar ett stort värde för Catena och deras hyresgäster, som använder den gröna elen för sina verksamheter.

– Vi har tillsammans hittat en bra modell för hur vi utreder förutsättningar och installerar solceller i snabb takt och till hög kvalité tillsammans med Solkompaniet. Då blir det naturligt med ett fortsatt samarbete och målsättning att fylla så många tak som möjligt, säger Mats Dunder, Energi- och teknikutvecklare på Catena.

– Att vi får fortsatt förtroende att hjälpa Catena realisera sitt ambitiösa solkraftsprogam känns både roligt och meningsfullt. Vårt metodiska arbetssätt möjliggör en snabbare utrullningstakt och bidrar med stora kliv mot kundens hållbarhetsmål. Att investera i grön, lönsam elproduktion har aldrig varit så enkelt som nu, säger Jesper Peterson partneransvarig på Solkompaniet.