Nyheter

HSBs hållbaraste nyproduktionsprojekt 2023

– Vi har arbetat med åtgärder för att minska klimatpåverkan i stommen och fått ner den med cirka 25 procent, vilket är väldigt bra. Dessutom har vi kunnat göra det utan märkbar påverkan på vare sig ekonomi, tidplan och eller kvalitet, säger Jörgen Magnusson, projektchef för HSB Malmös nyproduktion.

HSB Malmös nyproducerade brf i Hököpinge, HSB brf Sockerpärlan, fick högst hållbarhetsindex av alla HSBs inflyttningsklara projekt under 2023. Det gör Sockerpärlan till den hållbaraste nyproduktionen av alla HSBs projekt nationellt 2023.

HSB brf Sockerpärlan består av 32 lägenheter och projektet hade inflyttning i slutet av juni 2023. En av de största framgångarna i projektet var att få ner klimatpåverkan i stommen.

Stommen är extra angelägen att fokusera på eftersom den normalt sett står för cirka hälften av en byggnads klimatpåverkan under byggtiden.

– Framgångsfaktorn är framför allt att vi har varit mycket noggranna under projekteringen med att säkerställa rätt dimensionering och betongkvalitet för varje byggdel. Vi har även använt klimatförbättrad betong i såväl platsgjuten betong som i prefabelement, berättar Jörgen Magnusson.

Hela projektet är certifierat med Miljöbyggnad nivå silver. Avseende klimatpåverkan når projektet guldnivå och i övrigt genomgående silver, vilket innebär en hög nivå på såväl energi, innemiljö och materialval. Innemiljöområdet omfattar bland annat ventilation, termiskt klimat, fuktsäkerhet, dagsljus och ljud.

– En annan viktig framgångsfaktor är ett stort engagemang, en genuin vilja att lära sig och bra samarbete mellan HSB och alla inblandade. Vikten av samarbete, tydlighet och tidig dialog är viktiga lärdomar, säger Jörgen Magnusson.

Fler faktorer som bidrar till vårt höga hållbarhetsindex:

Under byggproduktionen användes endast förnybar el.

Genom att erbjuda fyra lägenheter med HSB Dela har tröskeln sänkts för unga att komma in på bostadsmarknaden.

Projektet har bidragit till trygghet och mötesplatser i närområdet genom att anlägga upplysta gångbanor, parkområde och lekplats.

Tegel från sockerbruket som tidigare låg på platsen har tagits tillvara för att återbrukas i senare etapper i området. En del av teglet har också återbrukats i den konstnärliga utsmyckning som den lokala konstnären Joakim Sandqvist skapat, och som bidrar till en gemensam identitet och anknytning till platsen.

Byggmaterialen har valts ut med stor omsorg för att undvika farliga ämnen och loggats och bedömts med Byggvarubedömningen.