Nyheter

OKQ8, Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnar fortsätter att satsa på elektrifiering av tunga vägtransporter

Nu fortsätter OKQ8, Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnars satsning på elektrifiering av tunga vägtransporter. Nyligen öppnade två supersnabbladdare hos Helmia Lastbilar på Toria Center i Torsby.

Med 41 laddstationer totalt, är målsättningen med satsningen att etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik.

– Utvecklingen av eldrivna lastbilar går fort framåt. OKQ8 satsar på supersnabbladdare för tung trafik för att skapa bättre förutsättningar för en ökad tillgång till snabbladdning. Torsbys strategiskt viktiga läge vid E45:an och E16 är perfekt för lastbilar som transporterar gods både lokalt i regionen och vidare ut i landet. Transportbranschen står för cirka 30 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp och vi är därför övertygade om att ökade möjligheter till laddning av tunga transporter är en viktig nyckel för att kunna påskynda omställningen, säger Helen Axelsson, Direktör B2B Sales OKQ8.

Transportsektorn och fordonstillverkare som Volvo Lastvagnar räknar med att över hälften av nyförsäljningen av tunga lastbilar kommer att bestå av batterielektriska fordon år 2030. Ellastbilar som drivs av förnybar el kommer att utgöra en viktig pusselbit i omställningen av transportsektorn.

OKQ8, Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnar Sverige har gemensamt sökt och fått medel från Energimyndigheten för att etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik och underlätta transporter inom och mellan regioner. Stödet omfattar totalt 41 platser, uppdelat mellan Volvo Lastvagnars återförsäljare och OKQ8:s anläggningar.

– Den här satsningen ökar möjligheterna för tunga transporter att snabbare gå över till elektrifierade fordon och därmed minska utsläppen. Det är ett strategiskt viktigt val för hela omställningen till ett hållbart samhälle. Skellefteå Kraft bidrar med att investera, projektera, installera, sköta drift och underhåll samt leverera den förnybara elen, säger Sanna Lundström, chef affärsområde marknad på Skellefteå Kraft.

Publika laddstationer för alla

Laddstationen hos Helmia Lastbilar, på Toria Center i Torsby är tillgänglig för alla tunga fordon oavsett tillverkare, men även för personbilar. Varje plats kommer att utrustas med två-fyra laddpunkter vardera 350kW kontinuerlig effekt och en ny sorts betalningsterminal som möjliggör att fler lastbilar kan ladda samtidigt.

OKQ8, Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnars stora satsning på supersnabbladdning möjliggör eldrivna transporter mellan logistiskt viktiga punkter i Sverige. Fokus ligger på att skapa ett nätverk för hela Sverige där avståndet mellan laddpunkterna är betydligt kortare än räckvidden för dagens tunga elfordon. Ett öppet och heltäckande nätverk bidrar till den trygghet som är avgörande för att ta steget från fossila drivmedel till mer hållbara alternativ.

– Som marknadsledare inom segmentet eldrivna lastbilar i Sverige, ser vi behovet av en bättre laddinfrastruktur. För att köra transporter hållbart på el behöver antalet laddstationer öka i Sverige, och här vill vi vara med och driva utvecklingen tillsammans med våra samarbetspartners. Därför är vi mycket glada över att öppna stationer i nätverket. Med vår laddtjänst, som är öppen för alla lastbilsmärken, är det enkelt för åkerier att hitta och använda alla laddplatser i Sverige, säger Ebba Bergbom Wallin, chef elektromobilitet, Volvo Lastvagnar Sverige.

En invigning av laddstationen hos Volvo Lastvagnars återförsäljare Helmia Lastbilar i Torsby är planerad inom kort. Inbjudan till media skickas separat