Nyheter

Renoveringsdagarna 2024 – Återbruk är en vision av möjligheter i verkligheten

Det finns gott om bra material i gamla byggnader som går att återbruka i nya byggnader. Det handlar bara om att tänka nytt och finna innovativa lösningar. Gamla fönster som inte går att använda utomhus kan användas inomhus i kontorsbyggnader och skapa intressanta miljöer att trivas i.

– Gammal material ger ny estetik. Det ger byggnaden karaktär och är mycket vackert när de får ett nytt användningsområde. Från att vi för 15 år sedan fick övertala rivningsfirmor att tillvarata byggmaterial för återbruk, måste vi nu vara snabba med att hinna sortera ut innan materialet hamnar på deponi, säger Anders Bang Kiertzner, direktör för cirkulär rådgivning, från det ledande arkitektkontoret inom återbruk, Lendager i Danmark.

Lendager är arkitektfirman som redan från starten för 15 år sedan riktade in sig på hållbarhet och återbruk. På den tiden var det något helt nytt.

De lever efter gestaltningstesen Form follows availability (Form följer tillgänglighet), som är en passande omskrivning av den amerikanske arkitekten Louis Sullivan (1896) som fick internationell genomslagskraft under 1930-talet då funktionalismen tog fart.

– Vi var övertygade om att form följer tillgänglighet och baserade vår arkitektur på material som redan finns. Vårt fokus var att inte belasta miljön så som traditionella arkitekter gör. Recycling var inte så utvecklat på den tiden och nu har vi verkligen bråttom om vi ska minska CO2-utsläppen och bygga mer hållbart, säger Anders Bang Kiertzner som kommer till Renoveringsdagarna i Stockholm den 15-16 maj.

Det finns två tillvägagångssätt; det ena är att återanvända materiel från byggnader som redan finns på den fastighet där det ska byggas nytt. Projekt Svanen är ett sådant exempel där det fanns två gamla byggnader som skulle rivas, men där arkitekterna gjorde en resurskartläggning på material som redan fanns innan rivningsarbetet påbörjades. Baserat på det material som fanns skapades en arkitektur, som sedermera blivit prisbelönad.

– Det tar inte så mycket längre tid än att bygga med helt nytt material och kostnaden är ungefär den samma. Det som tar tid är detaljplanen och alla tillstånd som krävs, säger Anders Bang Kiertzner.

Det andra tillvägagångssättet är att det blir fler företag som arbetar med att återvinna byggmaterial. Dessa ska inte bara drivas av privata aktörer utan även av den offentliga sektorn och där kommunen inser att det är ekonomiskt försvarbart att återbruka gammalt material.

– Kommunerna har överblick över vilka byggnader som finns på orten och att det går att minska koldioxidutsläpp med 30-50 procent om man återbrukar material. Den bästa hållbara lösningen är egentligen att låta gamla byggnader stå kvar, tillägger Anders Bang Kiertzner.

Boverket och andra myndigheter måste revidera bygglagen. Arkitekterna kan bara påverka. Men vill myndigheterna att koldioxidutsläppen ska minskas så måste de ta med det befintliga.

– Idag finns det för många nej-instanser och för höga avgifter för att byggbranschen ska orka fortsätta sin strävan efter att bygga mer hållbart. Vi måste differentiera och göra många transformationer. Vi lever i en trygg del av världen, då måste vi fortsätta att återbruka för ett hållbart samhälle, menar Anders Bang Kiertzner.

Tiden är inne och många pratar om återbruk, men det finns behov av erfarenhetsdelning. Allt arbete och alla projekt som den danska arkitektfirman Lendager har genomgått, vill de nu dela med sig av till andra. De är fokuserade på att hitta lösningar parallellt med att de utvecklar vidare.

Genom att informera om konkreta exempel på hur arkitekterna på Lendager har löst projekten är förhoppningen att avdramatisera och avmystifiera återbruk som något svårt och besvärligt, när det egentligen handlar om att hitta nya innovativa lösningar på material som fortfarande går att använda.

– Uttrycket hållbart byggande är egentligen motsägelsefullt. Det är fullt av konflikter. Enligt en ny rapport använder Sverige och Danmark mer och mer nytt material. Under de senaste 30 åren har Danmark lyckats reducera energiförbrukningen med 15 procent, men samtidigt använder vi 50 procent mer nytt material när vi bygger i nyproduktion. Vi måste bli bättre på att använda material som redan finns och inte bara kasta bort det, säger Anders Bang Kiertzner avslutningsvis

På bilden: The Swan är den första miljömärkta förskolan som är byggd med återanvänt rivningsmaterial. Byggnaden sparar koldioxidutsläpp. Dessutom kostade det inte mer att bygga med hälsosamt återvunnet material jämfört med att bygga helt nytt

Foto: Lendager