Nyheter

Zurface och Wiklunds räddar tonvis med natursten genom återbruk

Logistikföretaget Wiklunds och naturstensproducenten Zurface har inlett ett samarbete för att minska bygg- och anläggningsbranschens miljöpåverkan genom att skapa marknadsplats för återbruk av naturstensprodukter. Bara sedan årsskiftet har man räddat 300 ton använd natursten från att bli avfall.

Wiklunds erbjuder hållbara logistiklösningar till fastighets- och byggbranschen och Zurface levererar natursten till allt från stora infrastrukturprojekt till privata trädgårdsprojekt. Tillsammans vänder de sig nu till entreprenörer, fastighetsägare och offentlig sektor i Storstockholms- och Uppsalaområdet och erbjuder att kostnadsfritt hämta natursten som blivit över och annars behöver hanteras som avfall.

Stenen transporteras med Wiklunds miljöklassade fordon till Zurfaces anläggning i Stora Vika utanför Nynäshamn, där de tvättas, sorteras och lagras i väntan på att användas på nytt i nya projekt.

– Vi ser detta som ett steg mot ett cirkulärt materialflöde i bygg- och anläggningsbranschen. Natursten, som har en i det närmaste obegränsad teknisk livslängd och kan återbrukas nästan i oändlighet, lämpar sig väl för det. Det är dessutom en begränsad naturresurs som det råder brist på och som inte kan återskapas, säger Magnus Rödin, projektledare på Wiklunds.

Zurfaces anläggningskunder har börjat få upp ögonen för miljönyttan som återbruket av natursten medför, och dess positiva avtryck i företagens CO2-redovisning.

– Det finns egentligen ingen anledning att slänga en enda sten så länge den inte är trasig. Marknaden måste inse att en återbrukad sten med färgskiftningar har en lika bra funktion som en ny, och vi hoppas att det här samarbetet ska bidra till en förändrad syn på det, säger Eric Tärnsten, försäljningschef på Zurface.

Foto: NoName_13