Nyheter

Pop up-parken vid Ölandskajen är tillbaka sommaren 2024

Just nu pågår renovering av kajen, ett arbete som är klart i mitten av juni. Därefter förvandlas ytan vid Ölandskajen åter igen till en pop up-park.

– Nytt för i år är att kommunen gör plats för fyra food-trucks eller liknande tillfälliga försäljningsställen på kajen med målet att få till ett så varierat utbud som möjligt för turister och Kalmarbor, säger Mattias Andersson, huvudprojektledare.

Nu söker Kalmar kommun personer som är intresserade av att arrendera en plats från midsommar till slutet av augusti. Kommunen kommer ordna serveringsytor med bord och stolar, belysning med mera. Möjlighet till att söka serveringstillstånd finns för en av arrendatorerna.

Renoveringen av Ölandskajen

Från september 2024 fortsätter kommunens arbeten i området med Ölandskajens gata. Om det finns möjlighet så ska pop up-parken återkomma sommaren 2025. Målet är att nya lokaler på Ölandskajen med bland annat restaurang ska stå klara till sommaren 2026.

När projektet kaj, gata och verksamheter är färdigt i sin helhet 2026 blir kopplingen mellan universitetet och staden komplett med bland annat generösa gång- och cykelmöjligheter.