Nyheter

Svenskt projekt nomineras till NEB-priserna 2024

Europeiska kommissionen anordnar i samarbete med det belgiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd den andra upplagan av festivalen för den nya europeiska Bauhaus, ett initiativ som kopplar den europeiska gröna given till vårt dagliga liv och våra bostadsområden.

Festivalen är uppbyggd kring pelarna Forum, Fair och Fest och tar med allmänheten på en fem dagar lång resa med interaktiva sessioner, workshops, demonstrationer och konstnärliga föreställningar, med internationella talare och gäster.

Den officiella invigningen äger rum den 9 april i närvaro av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, kommissionsledamöterna Iliana Ivanova och Elisa Ferreira, Belgiens premiärminister Alexander De Croo och statssekreterare Thomas Dermine, samt IIASA:s generaldirektör Hans-Joachim Schellnhuber.

Festivalen bjuder även på prisutdelningen av den fjärde upplagan av den nya Bauhaus-festivalen.

Bland årets nominerade finns ”Flytevi – Blue Urban Community Garden” (Sverige), som syftar till att visa hur urbana kustområden kan odla alternativa livsmedelskällor och samtidigt förbättra både levnadsförhållanden och vattenkvalitet.

Förutom evenemanget i Bryssel kommer festivalen att spridas över hela världen via satellitevenemang.

Evenemangets grundpelare

Festivalen representerar en viktig bro mellan den nya europeiska Bauhaus-rörelsen, EU-företrädare, beslutsfattare, branschledare inom konst, arkitektur, design, hållbarhet, innovation och den bredare allmänheten.

– The Forum: Forumet kommer att innehålla tal, paneldiskussioner och debatter som utforskar de olika aspekterna av den nya europiska Bauhaus värderingar. Samhällets högt uppsatta kommer att delta i dessa samtal och diskussioner.

Arkitekter, konstnärer, forskare och klimataktivister kommer också att bidra till diskussionen genom att ge perspektiv på vetenskap, teknik, kultur, utbildning och global utveckling. Varje session kommer att streamas och finnas tillgänglig online över hela världen.

– The Fair: Mässan bjuder in allmänheten att utforska över 70 utställningar med innovatörer som presenterar projekt i den nya europeiska Bauhaus-stilen. Dessa projekt tar itu med det akuta behovet av en mer hållbar och rättvis framtid genom innovativa lösningar.

Besökarna har möjlighet att delta i fördjupande utställningar och interaktiva upplevelser för att upptäcka banbrytande design som adresserar både samhälleliga och miljömässiga behov.

– The Fest: Festivalen kommer att vara en plats där kultur, konst och nöjen förenas för att fira kreativitet, innovation och mångfald. Besökarna kan se fram emot dans-, teater- och musikföreställningar med artister från hela världen, såsom Sibil-la och Besac Arthur, samt delta i vetenskapliga experiment och upcycling-workshops.

Foto: alicia1