Nyheter

Nästa nya gröna bubbla?

”Uppmärksamheten och satsningarna kring vätgas är knappast i linje med underliggande tekniska landvinningar och ekonomiska realiteter.”

Det skriver Magnus Henrekson, professor i national­ekonomi, Institutet för näringslivs­forskning och Christian Sandström, biträdande professor i företags­ekonomi, Jönköping International Business School i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet:

”Vätgas har lyfts fram som en central del av utfasningen av fossila bränslen – för elproduktion, energi­lagring och stålproduktion. Inte minst har försöken att producera järnsvamp med hjälp av vätgas i Norrbottens län rönt stor uppmärksamhet. Projekten ligger dessutom i linje med EU:s vätgas­strategi där kommissionen har ställt fram 430 miljarder euro för vätgasbaserade klimat­investeringar över en tioårsperiod. Denna summa motsvarar närmare 80 procent av Sveriges BNP.”

Läs hela debattartikeln här: 

https://www.svd.se/a/rl0LPe/henrekson-och-sandstrom-ar-vatgas-en-ny-gron-bubbla