Nyheter

Högre miljökrav vid upphandling av papper och plast sparar 20 miljoner kronor

Ett nytt avtal för förbrukningsmaterial i papper och plast i Region Skåne började gälla den 1 februari 2024. De miljökrav som ställts syftar till att uppnå hållbar användning av papper och plast i Region Skåne. Upphandlingen genererar dessutom en besparing på närmare 20 miljoner kronor.

– Detta visar att det är fullt möjligt att ställa höga miljökrav samtidigt som man kan minska kostnaderna, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande fastighets- och servicenämnden.

En hållbar plastanvändning handlar om att skapa resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden utan läckage, där plast används på rätt plats. I dag står vården för hela två procent av den totala plastanvändningen i Sverige. Vården kan bidra till en hållbar plastanvändning genom att minska, cirkulera och tänka nytt om plast.

Att minska miljöpåverkan från användning av material kan göras i flera steg och på flera olika sätt, exempelvis genom att byta ut vissa engångsartiklar mot flergångsartiklar, öka andelen produkter med förnybar eller återvunnen råvara, minska mängden material och ersätta delar av materialet med förnybart material.

Förutom de lagstadgade miljökraven som tex totalförbud mot engångsartiklar och kravet på miljömärkning av artiklarna innebär utfallet av den nya upphandlingen bland annat:

Alla avfallspåsar, – säckar och säckkassetter i plast är tillverkade av minst 50 procent återvunnen råvara och består i flera fall av 100 procent återvunnen råvara.

Minst 50 procent av fordonen som används för uppdraget ska drivas med förnybara drivmedel.

Alla matavfallspåsar ska vara biologiskt nedbrytbara/livsmedelsgodkända. Detta säkerställer att matavfallet kan hanteras i anläggningar som producerar certifierad biogödsel.

– Vi ställer nu också ett tydligare krav gentemot leverantören när det handlar om materialets innehåll. Den informationen ska vara helt transparent och vi ska kunna säkerställa att produkten som vi köper in följer Region Skånes miljökrav, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L).

Under avtalstiden är fem procent av anbudsområdets avtalsvärde avsatt för främjande av utveckling och innovation av produkterna.

– Tanken är att leverantören årsvis ska kunna presentera möjligheten till nya produkter samt utveckling av befintliga. Detta öppnar upp möjligheter för nytänkande och innovationsdrivet miljöarbete. Ett exempel kan vara att vi utvecklar en befintlig produkt utifrån det man har offererat som är mer miljövänlig och kan ersätta en annan mindre miljövänlig vara, avslutar Inger Tolsved Rosenkvist (L).