Nyheter

Pantrekord för andra året i rad på Sysavs återvinningscentraler

Förra året pantade besökare på Sysavs återvinningscentraler över 10,6 miljoner burkar och flaskor i Pantamera Express-automaterna.

De senaste åren har antalet flaskor och burkar som pantas i storpantmaskinerna Pantamera Express på Sysavs återvinningscentraler ökat ordentligt – från 5,1 miljoner under 2019 till 10,6 miljoner under 2023.

– Det känns fantastiskt kul att vi slår vårt pantrekord för andra året i rad. Jag vill rikta ett stort tack till våra besökare och anställda! På Sysav vill vi att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas för att bli en ny resurs, inte minst plast. Då minskar vi uttaget av jungfruliga resurser, samtidigt som utsläpp av koldioxid minskar. Under 2023 har vi också utfört lyckade tester för att sortera ut såväl mjukplast som hårdplast på några av våra återvinningscentraler och arbetet fortsätter, säger Patrik Lövgren områdeschef på Sysav.

Här finns alla storpantmaskiner på Sysavs återvinningscentraler:

Bunkeflo återvinningscentral, Malmö

Gastelyckans återvinningscentral, Lund

Norra hamnens återvinningscentral, Malmö

Hedeskoga återvinningscentral, Ystad (öppnades 2021)

Fakta

Pantning av cirka 10,5 miljoner flaskor och burkar sparar samma mängd CO2 som en bil skulle släppt ut på 1,5 miljoner mil. Det kan också jämföras med elförbrukning i drygt 700 småhus på ett år eller nästan 1,9 miljoner 5 minuters-duschar.