Nyheter

Rätt plast på rätt plats

Naturvårdsverket föreslår åtgärder för cirkulär omställning.

I redovisningen av regeringsuppdraget Rätt plast på rätt plats föreslår Naturvårdsverket att lagstiftningen kring återanvändbara muggar och matlådor ses över och att regeringen initierar en utredning om ytterligare styrning för att underlätta och främja en omställning inom byggsektorn.

Läs mer

Foto: 👀 Mabel Amber, who will one day