Nyheter

Göteborgs marina kolonilott

Flytevi, den första stadsnära havsodlingen i Sverige, är finalist i den prestigefyllda tävlingen New European Bauhaus. Göteborgs marina kolonilott finns i en av hamnbassängerna i Frihamnen och har tagits fram som en prototyp för att testa nya lösningar i stadsutvecklingsprojekt och samtidigt öka intresset och kunskapen om odling i havet.

Den marina kolonilotten Flytevi har valts ut bland 530 ansökningar till finalist i kategorin Reconnecting with nature i New European Bauhaus Prizes 2024. Bland de 50 finalisterna kommer totalt 20 vinnare att utses i fyra olika kategorier och fram till den 20 mars kan allmänheten vara med och rösta på Folkets vinnare.

– Det är oerhört glädjande att den marina kolonilotten Flytevi är finalist i New European Bauhaus-priset för 2024! I arbetet med Flytevi har vi använt oss av prototypen för att utforska användningen av platsen, testa en ny funktion och utveckla platsens identitet tillsammans med de människor som använder sig av platsen, säger Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare i Göteborgs Stad.

Brett samarbete i projektet

Projektet har genomförts som en del av Vinnovas satsning Framtidsprototyper i en bred samverkan och ett tätt kunskapsutbyte mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad, där stadsplanerare och arkitekter, marinbiologer och forskare samt studenter har deltagit. Kolonilotten invigdes i november 2022 och är den första stadsnära havsodlingen i Sverige.

– Att undersöka nya former för urban matproduktion genom att vända blicken mot marina miljöer i våra städer är både viktigt och hoppfullt. Världens befolkning står inför sin kanske hittills största utmaning: att inom en kort tidsperiod klara av att ställa om till ett hållbart sätt att leva. Det har väckt många frågor om vad ett hållbart samhälle är och hur vi vill att framtidens städer ska se ut och fungera. Vår förhoppning är att Flytevi ska bli en katalysator i arbetet med att hitta några av svaren på dessa frågor, säger Johan Rehngren.

Lektioner för skolklasser

Flytevi fungerar nu som en pedagogisk plattform där besökarna får lära sig mer om havsodling och mat från havet. Göteborgs universitet anordnar två lektionspaket för skolklasser: Bli havsbonde för en dag och Bli havskock för en dag. På plats på den marina kolonilotten får eleverna bland annat ta vattenprover, lära sig mer om hur odlingen fungerar och prova på att laga mat med exempelvis musslor och alger.

– De flesta som besöker oss har aldrig varit på en havsodling tidigare. Genom Flytevi tar vi in havet i en stadsnära miljö och gör den tillgänglig för fler, säger Maria Bodin, projektsamordnare på Göteborgs universitet.

New European Bauhaus är ett initiativ från Europeiska kommissionen som ska uppmuntra till hållbara, inkluderande och vackra stadsutvecklingsprojekt i EU. Det passar väl in på Flytevi, som nominerades till tävlingen av Göteborgs Stads kontor i Bryssel.

– Flytevi prickar in alla tre och vi ser fram emot att få möjlighet att visa upp Flytevi på den europeiska arenan. För att samhället verkligen ska bli motståndskraftigt krävs att alla känner sig delaktiga och vill bidra. Att arbeta medskapande, i mindre skala, och göra stadsutvecklingsprocesser tillgängliga för fler är angelägna steg i den processen. Vi hoppas att den här finalplatsen kan inspirera andra till att i nära samverkan mellan civilsamhälle, akademi och kommuner arbeta utforskande med det tillfälliga och platsspecifika för att nå bestående och långsiktiga värden i våra livsmiljöer, avslutar Johan Rehngren.

Festivalen äger rum i Bryssel den 9-13 april 2024 och vinnarna i tävlingen kommer att utses vid en prisceremoni den 12 april.