Nyheter

LK visar vägen mot en mer hållbar VVS-bransch i årets hållbarhetsrapport

Hållbarhet är en central del av LK:s verksamhet och det återspeglas tydligt i årets hållbarhetsrapport. LK har identifierat väsentliga hållbarhetsaspekter i sin värdekedja genom analys av omvärlden, intressenter och interna processer.

Kontinuerliga granskningar, inklusive kund- och medarbetarundersökningar, säkerställer en ständigt förbättrad strategi.

– Hos LK är vi fast beslutna att göra verklig skillnad. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och samtidigt leverera högkvalitativa produkter till våra kunder, säger Hans Bremevik, hållbarhetschef på LK Systems.

LK satsar även stort på EPD:er (miljövarudeklarationer) för att ge kunderna fullständig information om produkternas miljöpåverkan.

LK:s hållbarhetsrapport ger en omfattande inblick i organisationens arbete, mål och framsteg inom områden som miljö, personal, mänskliga rättigheter, antikorruption och sociala förhållanden. Med en stark tradition av innovation och hållbarhet är LK redo att möta framtida utmaningar och fortsätta leverera smarta och hållbara lösningar till sina kunder.

Du kan läsa hela vår hållbarhetsrapport här:

Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet.