Nyheter

Oslo Universitetssjukhus genomför Norges största EPC-projekt med Caverion

Oslo universitetssjukhus (Oslo universitetsykehus HF, OUS) har åtagit sig att avsevärt minska energiförbrukningen till 2030 och implementerar en skräddarsydd version av energisparprojektet EPC med Caverion och GK, en teknisk entreprenör och servicepartner.

Avtalet är ett fyraårigt ramavtal där Caverion vunnit upphandlingen som primär avtalspart. Utifrån anbudets utvärderingspoäng delas uppdraget med 75 procent till Caverion och 25 procent till GK. Caverion inkluderar även energiledningstjänster och rådgivning.

– Vi tror att EPC-projekt spelar en viktig roll för att uppnå lönsamma energibesparingar, men vi har under lång tid sett att en del praxis relaterade till riskdelningen mellan leverantören och fastighetsägaren behöver anpassas. Syftet med de förbättringar som gjorts i kontraktet är att skapa bästa möjliga implementeringsmodell för OUS och att väcka intresse för EPC-projekt på marknaden, säger Ola Lindh, projektägare, OUS.

OUS har 100 hektar sjukhusbyggnader, vars årliga energiförbrukning kommer att minska med 60 GWh till 2030. Vi är glada att kunna ta med Caverions och GKs expertis för att förverkliga detta mål”, säger Steinar Holm, direktör för fastighetsbranschen , OUS.

– Caverion har lång erfarenhet av att genomföra EPC-projekt för kommuner och privata kommersiella fastigheter i Norge. Offentliga fastigheter har en enorm energibesparingspotential, och EPC-modellen garanterar goda resultat för samarbetet mellan fastighetsägaren och leverantören, säger Knut Gaaserud, Caverions chef. norsk divisionschef.

– OUS har gjort ett bra jobb med att hitta en anbudsmodell som är intressant för oss att delta i. Vi är mycket stolta över att vara den föredragna avtalsparten och att OUS värdesätter vår expertis och den höga kvalitet vi erbjuder. Våra energiexperter, tekniska projektledare och installatörer ser fram emot att behöva påbörja energirenoveringen av OUS byggnadsbestånd, avslutar Knut.

Läs mer om våra energiprojekt