Nyheter

Algeco lanserar senaste ESG-rapporten – med en utsläppsminskning på 30,7 procent

Algeco, som är en del av Modulaire Group, ledande inom modulära tjänster och infrastruktur I Europa och Asien–Stilla havsområdet, har publicerat sin senaste globala hållbarhetsrapport. Den visar att företaget är på rätt väg för att nå sina mål för 2025, med en betydande minskning på 30,7 procent av Scope 1 och 2-utsläppen sedan år 2020. 

I ESGS-rapporten för 2023, “Modular Solutions for a circular economy”, beskriver företaget hur de vidtar åtgärder mot klimatförändringarna. Rapporten delar Modulaire Groups ESGS-syfte, strategi, åtaganden och framsteg mot sina mål.

– Vår hållbara cirkulära affärsmodell – Loops within Loops – fortsätter att leverera fantastiska resultat såväl för vårt företag som för våra kunder. Vi använder innovativa designlösningar för att producera modulära enheter som kan vara i drift länge och återanvändas. Produkter som använder mindre material och producerar mindre avfall. I dag producerar vårt företag över 30 procent mindre koldioxidutsläpp, använder 55 procent mindre vatten och skickar 75 procent mindre avfall till deponi jämfört med år 2020. Vi är stolta över vår prestation och våra produkter, säger Inder Poonjai, Director ESG and Sustainability.

Mark Higson, CEO:

– Jag är mer övertygad än någonsin om att Modulaire Group gör en värdefull insats i arbetet med att bygga en cirkulär ekonomi. Vi levererar anpassningsbara och återvinningsbara modulära lösningar som hjälper våra kunder att snabbt anpassa sig till förändrade befolkningsbehov och klimatförhållanden. Våra servicecenter med låga utsläpp sätter en ny ESG-standard över hela gruppen och visar tydligt vårt strategiska fokus på elektrifiering, förnybar energi och att skydda biologisk mångfald.

Några nyckeltal i ESG-rapporten:

30,7 % minskning av Scope 1 och 2 marknadsbaserade utsläpp (jämfört med 2020) 

67 % förnybar energi 

55% mindre vattenanvändning (jämfört med 2020) 

75 % mindre avfall till deponi (jämfört med 2020) 

33 % lägre LTAFR (jämfört med 2022) 

5 145 betalda volontärtimmar 

4 EcoVadis-medaljer

Här kan du ladda ned Modulaire Groups ESGS-rapport för 2023: Modular Solutions for a Circular Economy.