Nyheter

Report Generator hjälper organisationer visa engagemang och transparens i IT-hållbarhetsfrågor

Att använda TCO Certified har blivit än mer värdefullt. Med Report Generator kan organisationer skapa skräddarsydda hållbarhetsrapporter för sitt IT-innehav – baserat på oberoende verifierad data från de tuffa sociala och miljömässiga kraven i TCO Certified.

Nya lagar och regler ökar pressen på organisationer att vara transparenta kring sina påståenden inom hållbarhet. TCO Certified, den världsledande hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, hjälper organisationer att ta steg mot en hållbar livscykel för IT-produkter, med fokus på kritiska frågor som klimatpåverkan, skadliga ämnen, cirkularitet, elavfall och ansvar i leverantörskedjan.

Med lanseringen av Report Generator blir det möjligt att skapa skräddarsydda hållbarhetsrapporter för certifierade IT-produkter. Report Generator innehåller verifierad data och information som kan användas för att bedöma hållbarhetseffekter av produkterna. Rapporterna kan också nyttjas i hållbarhetsrapportering och annan kommunikation.

– Report Generator hjälper organisationer att visa engagemang och transparens i hållbarhetsfrågor, uppfylla interna hållbarhetsmål och leva upp till allt högre externa krav på hållbarhetsredovisning. Verktyget ger också insikter om hur längre produktcykler kan minska koldioxidavtrycket från IT-produkter på ett effektivt sätt, säger Sören Enholm, vd på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

Verktyget ger insikter om koldioxidutsläpp (scope 2 och 3), produkters koldioxidavtryck, skadliga ämnen och säkrare alternativ, materialavtryck, förlängd livslängd för produkter, potentialen att minska elavfall, samt socialt och miljömässigt ansvar i leveranskedjan.

Alla organisationer som ställer krav på TCO Certified när de köper IT-produkter kan nyttja Report Generator för att bedöma effekten av att köpa och använda certifierade produkter. Report Generator kommer att uppdateras regelbundet med ny funktionalitet.

Läs mer om Report Generator:

här.