Nyheter

Debatt: ”Tempot i omställningen måste öka på alla områden”

”Göteborgs stad har ambitiösa klimatmål, något som utgör en särskild utmaning med tanke på att staden är industrität. Industriernas verksamhet har staden inte rådighet över.”

Det skriver Karin Pleijel (MP) i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

”15/3 Tittade du bort eller var du den som kämpade för en beboelig planet?”

”Samtidigt har aktivisterna rätt. Genomförandet av nödvändiga åtgärder går för tillfället alldeles för långsamt överallt. Även om mycket händer och är på gång inom kommunens egen verksamhet, så verkar samma krisinsikt saknas hos delar av industrin, som raffinaderierna.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/tempot-i-omstallningen-maste-oka-pa-alla-omraden.227de8ae-73f1-4bab-85fb-06faacd3e7a1