Nyheter

SBUF: Sverige behöver öka mängden cirkulära material i anläggningsbranschen

Sverige behöver öka mängden cirkulära material i anläggningsbranschen. Kan upphandling av obundna material med hänsyn till funktionsegenskaper i stället för specifika beskrivande materialkrav vara en väg mot målet?

Det skriver SBUF i ett pressmeddelande.

Cirkulära material i det här projektet avser både återvunna material som använts tidigare i anläggningsändamål och schaktmassor som uppkommer i samband med anläggningsprojekt samt rest- eller återvinningsprodukter från annan industri eller byggnader.

För att nå klimatmålen som finns uppsatta för samhället måste mängden cirkulära material öka i anläggningsbranschen.

Målet för det här projektet var att undersöka om det går att skapa förutsättningar så att upphandling av obundna material i anläggningskonstruktioner kan ske med hänsyn till funktionsegenskaper i stället för specifika beskrivande materialkrav.

Projektets slutsatser för en ökad cirkulär användning är:

I branschen pågår det initiativ och arbete med att ta fram gemensamma End-of-Waste-kriterier för minska osäkerheten om vilka material som kan användas var ur en ”miljömässig” aspekt.

Branschen arbetar med att ta fram nyckeltal, som ska användas vid upphandlingar, för att öka incitamenten för användningen av cirkulära material.

Genom justerade regelverk och kostnadseffektiva provningsmetoder kan cirkulära material möjliggöras för användning exempelvis genom ökad tydlighet av DK3 dimensionering.

EU-Taxonomin är ett verktyg för att styra och uppnå EU:s klimatmål Funktionsprovning tillsammans med en mekanistisk dimensioneringsmetodik där material kan användas på ett optimalt sätt, är en möjliggörare för tillämpning av EU-Taxonomin.