Nyheter

Toyota Material Handling Europe följer EU:s ramverk ESRS i en ny hållbarhetsrapport

I sin senaste hållbarhetsrapport följer Toyota Material Handling Europe redan de nya europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS-ramverket), även om detta tillvägagångssätt ännu inte är obligatoriskt. Detta är ett sätt att höja företagets standarder genom att välkomna förändringar.

Inför sin sjätte hållbarhetsrapport har Toyota Material Handling Europe anpassat sin rapporteringsprocess till ESRS. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för företaget att tidigt identifiera brister i sin hållbarhetskommunikation, dela information som redan är tillgänglig och förbereda sig inför de nya standarderna, som träder i kraft 2026.

ESRS-ramverket är en viktig del av EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD) och innehåller framtida EU-krav för efterlevnad och redovisning för stora företag.

– Vi är fast beslutna att vara transparenta gentemot våra intressenter om de utmaningar vi står inför när det gäller att bli ett mer hållbart företag. Vi strävar efter att vara offentligt ansvariga för våra resultat genom vår hållbarhetsrapportering, säger Ernesto Domínguez, VD och koncernchef för Toyota Material Handling Europe.

I över ett decennium har Toyota Material Handling Europe varit en föregångare inom hållbarhet för materialhanteringsindustrin.

Genom att anpassa sin hållbarhetsrapportstruktur för 2023 till ESRS innan EU-kraven introduceras – och genom att sätta nya mål länkade till de olika standarderna – åtar sig företaget att fortsätta visa vägen och skärpa sitt fokus inte bara på den egna verksamheten, utan också i relationen med leverantörer, underleverantörer, kunder och andra intressenter.

Andra viktiga punkter i rapporten är att företaget har lämnat in sina utsläppsmål till Science Based Targets initiative (SBTi), ett nytt åtagande inom mångfald, jämlikhet och inkludering med syftet att leverera en inkluderande arbetsplats, samt skapandet av en ESG-kommitté för att förbättra företagets hållbarhetsstrategi och beslutsfattande inom ESG.

– Varje hållbarhetsutmaning är tvärfunktionell. Genom att sätta ihop ett team av chefer från samtliga verksamhetsgrenar kan vi därför arbeta med en rad hållbarhetsfrågor, som klimatförändringar, mångfald samt hälsa och säkerhet. ESG-kommittén gör det möjligt för oss att stödja vår ledning och påskynda övergången till en mer hållbar verksamhet, säger Tom Schalenbourg, Director Sustainable Development på Toyota Material Handling Europe.

Du hittar Toyota Material Handling Europes hållbarhetsrapport för 2023:

här.