Nyheter

Återvinning i byggbranschen får allt större betydelse

Återvinning av byggmaterial blir allt viktigare i byggbranschen och Susan Runsten spelar en viktig roll i att främja detta initiativ. Som processledare för Hållbar stadsutveckling på Business Region Göteborg AB är hon engagerad i branschens återvinningssatsning, Handslaget.

Detta initiativ involverar både privata och offentliga organisationer i Göteborg som arbetar tillsammans för att främja hållbara byggmetoder.

Genom att samarbeta med andra intressenter i branschen hjälper Susan Runsten till att öka medvetenheten om fördelarna med att återvinna byggmaterial och uppmuntra fler företag att ta till sig dessa metoder.

Användningen av återvunnet byggmaterial har flera fördelar för byggbranschen. Det kan till exempel spara pengar på materialkostnader och minska miljöpåverkan från byggprojekt.

Återvunnet material kan innehålla allt från betong och asfalt till trä och stål, och de kan användas på en mängd olika sätt. Genom att använda återvunnet material kan byggare minska mängden avfall som skickas till deponier, bevara naturresurser och minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom kan återvunna material ofta vara lika hållbara och effektiva som nya material, vilket gör dem till ett praktiskt val för många byggprojekt.

Miljöpåverkan av återvinning i byggbranschen är betydande. Industrin står för en stor del av världens avfall och mycket av detta avfall hamnar på deponier[4]. Genom att återvinna byggmaterial kan företag minska mängden avfall de genererar och hjälpa till att bevara naturresurserna.

Dessutom kan återvinning bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar i samband med produktionen av nya byggmaterial.

Framgångsrika initiativ och företag inom återvinning av byggmaterial:

Framtiden Byggnadsutveckling är ett företag i framkant av återvinnings- och hållbarhetsarbetet inom byggbranschen.

Företaget har genomfört ett antal initiativ för att minska avfallet och främja återanvändning av byggmaterial, inklusive användning av återvunnen betong, metall och trä.

Till exempel har företaget samarbetat med Idrott & förening och Moelven för att återanvända limträbalkar vid byggandet av skridskobanor i Isdala.

Dessa ansträngningar har inte bara minskat avfallet utan har också resulterat i kostnadsbesparingar för företaget.

Byggmaterialtillverkare spelar också en avgörande roll i återvinningen av byggmaterial.

Många tillverkare använder återvunnet material i sina produkter, såsom återvunnet stål, glas och plast. Till exempel använder CertainTeed, en ledande tillverkare av byggmaterial, återvunnet glas i sina glasfiberisoleringsprodukter.

Detta minskar inte bara avfallet utan sparar också resurser och energi.

Rivningsindustrin är en annan viktig aktör när det gäller återvinning av byggmaterial.

Rivningsföretag kan bärga material från byggnader som håller på att rivas, som tegel, trä och metall. Dessa material kan sedan återanvändas i nya byggprojekt, vilket minskar behovet av nya resurser och minskar avfallet.

Till exempel är Återhus/NCC ett svenskt företag som är specialiserat på rivning och återvinning av byggnader.

Genom att bärga material från byggnader kan de minska avfallet och bidra till en mer hållbar byggindustri.

Ett annat exempel på ett framgångsrikt samarbete för hållbart byggande är partnerskapet Handslaget/Framtiden Byggnadsutveckling.

Framtiden Byggutveckling har gett NCC i uppdrag att bygga ett 70-tal hållbara hyresrätter i Göteborg, med målet att använda minst 50 % återvunnet material.

Handslaget syftar till att stimulera en storskalig återvinningsmarknad genom att främja återanvändning av material och minska avfallet i byggbranschen. Genom att integrera hållbara metoder i sina projekt kan partnerskapet bidra till ett mer miljömedvetet och socialt ansvarsfullt förhållningssätt till byggutveckling.

Foto:Ovidiu Negrea