Nyheter

bemt i gröna ledartröjan med vetenskapliga utsläppsminskningsmål

Det Malmö-baserade teknikbolaget bemt AB har tagit ytterligare ett steg mot att stärka sin position som grön förebild i teknikkonsultbranschen genom att ansluta sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi).

– Det här är en tydlig markering från vår sida att vi tar vårt miljöansvar på största allvar, uttrycker Michael Brannefalk, vd för bemt AB.

SBTi:s formella godkännande av bemt AB:s utsläppsminskningsmål utgör en viktig milstolpe i företagets hållbarhetsarbete.

Både de direkta (scope 1) och indirekta (scope 2) utsläppen i verksamheten ska framöver minskas till de nivåer som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, vilket är den mest ambitiösa målsättningen i Parisavtalet.

– Om vi ska kunna bli en del av en gemensam lösning på klimatkrisen gäller det att vi agerar proaktivt. Det räcker inte att följa strömmen, utan vi måste själva visa vägen inom vår egen bransch, säger Michael Brannefalk.

SBTi är ett samarbete mellan några av världens ledande miljöorganisationer, inklusive CDPUnited Nations Global CompactWorld Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Syftet med samarbetet är att hjälpa företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål.