Nyheter

Nytt Återbrukslabb ska minska Alecta Fastigheters utsläpp

Genom att testa sig fram i ett labb för återbruk, beräknar Alecta Fastigheter att klimatutsläppen från projektet Vi på hörnet i Göteborg ska kunna halveras jämfört med om materialet som återbrukats i stället köpts in nytt, vilket motsvarar en besparing om cirka 183 000 kg Co2e.

Återbrukslabbet som är placerat i fastigheterna Stampen 10 och 11 (även kallat Vi på hörnet) skapades efter att material och installationer demonterats. I labbet testar hantverkarna om materialet som demonterats kan användas på nytt i huset.

Arbetet har hittills resulterat i att Alecta Fastigheter fattat beslut om att till exempel fasad, innerdörrar, fönster och fläktaggregat ska återanvändas efter viss bearbetning. Återbrukslabbet är ett samverkansinitiativ med byggentreprenören RO-Gruppen som testar och bearbetar materialet för återbruk.

Semrén & Månsson Arkitekter har varit med och utvecklat design- och återbrukskonceptet i samklang med husets historia.

– Återbrukslabbet är ett bra exempel på hur vi kan vara innovativa och nytänkande utan att krångla till det. Vi skapar en yta där tester kan genomföras, engagerar RO-Gruppen och Semrén & Månsson med deras kunniga medarbetare som laborerar utifrån vår gemensamma målsättning att så mycket som möjligt ska återbrukas. När allt detta förenas uppstår innovationskraft och idag har vi preliminära beräkningar som visar att vi kan komma ner till ovanligt låga nivåer av koldioxidekvivalenter. Det ska bli intressant att se exakt hur lågt vi kan komma, säger Magnus Källgren – Affärsansvarig stadsutveckling och projektansvarig Vi på hörnet.

Lärdomar och insikter från Återbrukslabbet ska leda till att Alecta Fastigheter implementerar liknande metodik i andra fastighetsprojekt.

– Att utveckla befintliga fastigheter i stället för att bygga nytt är det bästa för klimatet. Återbruk är ett måste för att minska utsläppen så det vi lär oss i Återbrukslabbet är oerhört viktigt för Alecta Fastigheters fortsatta arbete med att minska utsläppen från våra projekt, säger Nickie Excellie, Chef Hållbarhet och kommunikation på Alecta Fastigheter. 

Se:

film Häng med oss in i Återbruksstudion  Alecta Fastigheters Återbruksstudio (youtube.com) och få reda på mer om hur  Alecta Fastigheter arbetar med återbruk samt möt några av personerna bakom Återbruksstudion.