Nyheter

SKF går in i forsknings- och innovationsprojekt som vill eliminera utsläpp av växthusgaser

SKF har valt att ansluta sig till och bidra till finansieringen av Mission 0 för att vara med och utveckla banbrytande teknologier samt ta fram lösningar för att eliminera utsläpp av växthusgaser (GHG) med koppling till framställning av material, tillverkning och omhändertagande av uttjänta personbilar. 

I ett inledande pilotprojekt kommer SKF att samarbeta med akademin och branschexperter i en forskningsarena för att identifiera lösningar på utsläpp av växthusgaser inom material och processer där ny kunskap eller omstörtande teknik krävs.

– Under detta avgörande årtionde måste vi fatta de rätta avgörande besluten. På SKF har vi förbundit oss att eftersträva hållbarhet, och vi vet att innovation är centralt för att lyckas. Genom innovation och samarbete med ledande företag och partners kan vi uppnå mer. Detta blir möjligt i Mission 0 där vi förväntar oss att nya idéer kommer fram, kontakter skapas och att vi tillsammans kan uppnå resultat som kanske är ouppnåeliga om vi agerar på egen hand. SKF kan bidra på många sätt, till exempel inom områdena hållbara material och smörjning, säger Annika Ölme, CTO och Senior Vice President, Technology Development.

Som en del av detta forsknings- och innovationsprojekt har ett Mission 0 House etablerats i Göteborg, Sverige. Detta rum för samarbete för samman forskare och ingenjörer från produktionsföretag, materialleverantörer och akademin för att arbeta med konkreta projekt, utbyta kunskap och tillsammans utveckla banbrytande teknologier och lösningar.

– Transportsektorn är den sektor med snabbast växande utsläpp av växthusgaser i världen. Tillsammans med våra partners i Mission 0 ser vi framför oss möjligheterna att upptäcka nya sätt att eliminera växthusgasutsläpp genom moderna material inom den industriella tillverkningen. Vår främsta prioritet är att minska koldioxidutsläppen och påskynda hållbar omställning inom industrier. Vi är glada att vara en del av detta viktiga projekt för att göra skillnad, säger Kerstin Enochsson, President, Automotive.

Mission 0 omfattar utöver SKF även Boliden, Borgstena, Lindholmen Science Park, Polestar, Sekab, SSAB, Stora Enso, Volvo Cars samt ett flertal universitet.

Foto: SKF

På bilden: Annika Ölme, CTO at SKF