Nyheter

Unik sammanställning: Endast 122 kommuner ställer klimatkrav vid upphandling

Endast 122 av landets 290 kommuner ställer klimatkrav vid upphandling. Ytterligare 32 kommuner säger sig ställa klimatkrav men kan inte styrka det med dokumentation. Det visar en unik sammanställning från Klimatkollen i samarbete med Greenpeace.

– Det offentliga gör inköp för 800 miljarder varje år. Att ställa klimatkrav vid upphandlingar är därför något av det viktigaste kommunerna kan göra för att minska utsläppen. Hittills har det saknats data om vilka kommuner som upphandlar med klimatkrav och det vill vi bidra till med vår sammanställning, säger Ola Spännar, medgrundare till Klimatbyrån.

Sammanställningen visar att 122 kommuner ställer klimatkrav i upphandling och kan styrka detta med ett dokument, exempelvis en klimatstrategi eller upphandlingspolicy. Ytterligare 32 kommuner säger sig ställa någon form av klimatkrav i upphandling, enligt Upphandlingsmyndighetens Nationella upphandlingsrapport, men kan inte styrka detta med dokument.

– Varje år läggs 12 miljarder på offentlig upphandling av mat, exempelvis inom vård, skola och äldreomsorg. Att öka andelen växtbaserad kost är ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen och samtidigt främja folkhälsan. Det är tydligt att det både krävs nationell styrning och framåtlutande kommuner för att låsa upp potentialen inom området, säger Erika Bjureby, chef för Greenpeace i Sverige.

Listan över vilka kommuner som ställer klimatkrav i upphandling finns nu tillgänglig på klimatkollen.se/upphandlingarna.

Dels i en översikt i form av en Sverigekarta där kommuner som ställer klimatkrav i upphandling är blåmarkerade, där det kan ställas krav är ljusgult, medan de som inte ställer krav, är röda. Dels i tabellform som går att sortera på kommunnamn.

Bakgrund

Varje år lägger kommuner, regioner och myndigheter 800 miljarder kronor på inköp av varor och tjänster. Idag saknas tydliga regler som styr mot klimatsmart upphandling. Den 1 juli 2023 skulle en lag trätt i kraft om skyldighet att beakta klimatet vid offentlig upphandling. Den stoppades av regeringen. Dessutom har kravet på att kommuner ska bidra till hållbarhetsarbetet enligt Agenda 2030 försvunnit ur kommunernas regleringsbrev. Det som finns är Upphandlingsmyndighetens guider som påpekar vikten av att minska upphandlingens klimatpåverkan.

Metod

Sammanställningen baseras på Upphandlingsmyndighetens dataunderlag för Nationella upphandlingsrapporten och mejlkontakt med kommunerna, varav 122 har aktuella dokument som styrker att de ställer klimatkrav i upphandling. Ytterligare 28 kommuner meddelar att de ställer någon form av klimatkrav, men har inte tillhandahållit dokument som styrker detta.

På Klimatkollen visas följande kategorier om kommunernas klimatkrav vid upphandlingar:

Ja: 122 kommuner
Kanske: 32 kommuner
Nej: 136 kommuner

Foto:Tumisu