Nyheter

Fokus på hållbarhet och materialförsörjning när Sveriges Bergmaterialindustri kallar till branschdag 11 april

Den 11 april bjuder Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) till branschdag på Stockholm Waterfront för föreningens medlemmar. Dagens fokus ligger främst på materialförsörjning och hållbarhet. 

MSB deltar och ger sitt perspektiv på vikten av bergmaterialförsörjning utifrån ett krisberedskapsperspektiv, och SGUs gd Anneli Wirtén berättar om SGUs roll i samhällets bergmaterialförsörjning.

– För att fortsätta hålla den höga standard som bergmaterialindustrin gör idag och samtidigt utvecklas är branschdagar viktiga. SBMIs branschdagar är branschens mötespunkt där vi utbyter tankar och informerar om utvecklingstrender i samhället. Bergmaterialindustrin utgör en viktig försörjningsfunktion för hela samhället, och i det nya säkerhetspolitiska läget vi befinner oss i, och med Sveriges NATO-medlemskap är det extra viktigt att vi samverkar både inom branschen och med relevanta myndigheter säger Mårten Sohlman, vd på SBMI.

Försörjningsberedskapsperspektivet lyfts från både SGU och MSB. Från Arbetsmiljöverket kommer Anna-Carin Carlsson med en presentation av vad som kommer att gälla för bergmaterialindustrin när nya regelstrukturen träder i kraft från årsskiftet. Även Naturvårdsverket deltar och presenterar sitt utkast till täktvägledning som just skickats på remiss till branschen.

Hållbarhet och miljö på agendan

Förutom fokus på materialförsörjning innehåller branschdagens program teman kring hållbarhet och miljö där ämnen som hållbarhetsrapportering, branschens klimatfärdplan, elektrifiering och cirkulär bergmaterialförsörjning kommer att behandlas.

– Vår branschdag är en viktig del i arbetet för en stark och hållbar bergmaterialindustri där alla delar av branschen samlas och utbyter erfarenheter. Bergmaterialindustrin är en bransch i förändring där kunskapsutbyte mellan aktörer är en viktig del i utvecklingen för en hållbar bergmaterialindustri, säger Mårten Sohlman.