Nyheter

Ökat intresse för campingplatser med fokus på miljö och hållbarhet

Allt fler campingplatser fokuserar på miljön. En del väljer även att bli certifierade enligt vissa miljökrav. Så vem är den stora vinnaren om semesterveckorna görs grönare?

– Givetvis vår natur, men eftersom allt fler besökare vill vara klimatsmarta ökar intresset för campingar om de satsar hållbart eller är certifierade, säger Bertil Persson, rådgivare på SCR Svensk Camping.

Värmepumpar, solenergi, laddstolpar och närodlade råvaror på restaurangerna. Det är några punkter som många campinggäster har som krav eller önskemål när det är dags att boka in semesterveckorna. Och det spelar ingen roll om det handlar om sommar- eller vinterresan.

– Hållbarhet i form av sortering, uppvärmning, samhälls- och personalansvar är områden där vi ser en generell intresseökning hos campinggästerna, fortsätter Bertil Persson.

– Om campingplatser kan marknadsföra sig som klimatsmarta och hållbara innebär på sikt en affärsmässig vinning.

I dag har många campingplatser runt om i landet redan ett stort miljöfokus. Flera är dessutom certifierade enligt exempelvis Green Key, Svensk Miljöbas, Svanen, Swedish Welcome eller Tripadvisor Green leaders, silver.

Men även om inte alla är certifierade har SCR Svensk Camping sett ett ökat miljöintresse hos många campingar bara under de senaste åren.

– Två områden som är särskilt uppmärksammade är energi och uppvärmning, där vi har sett en stor förändring efter att elpriset rusade i höjden. Numera är det oftast värmepumpar eller solenergi i stället för olja eller el som värmer vatten och anläggningar.

– Och i takt med att allt fler nu kör elbil ser vi även en ökning på antal laddstolpar. Både för de boende och besökare.

Att en campingplats ska ha möjligheter att källsortera avfall ser många gäster som en självklarhet. Man vill kunna sortera hushållsavfallet på samma sätt som man gör hemma även under semestern.

Men många vill även ha garantier att aktiviteter, affärer och restauranger arbetar på samma sätt.

– Det kan handla om allt från material i minigolfbanan till om råvarorna på matstället är ekologiska och närodlade, konstarerar Bertil Persson.

– För en campingplats är det bra om det lyfts fram att den är miljömedveten eller certifierad. Sådan information sprider sig som ringar på vatten.

Sett ur miljö- och hållbarhetssynpunkt ökar även populariteten med nischade vildmarkscampingar med fokus på exempelvis vandringsleder eller kanotuppleveler. Framför allt lockar detta gäster från Tyskland och Nederländerna, men intresset från svenskar ökar stadigt.

– Under pandemin valde många just sådana här naturnära semestrar och det har hållit i sig sedan dess. Trots att många av platserna inte ens har el, avslutar Bertil Persson.

– Vi ser också att folk från Europa gärna åker till Sverige för att undvika extrem sommarvärme. Då söker man sig gärna till platser som vill vara med och bidra till att klimatet förbättras.