Nyheter

De är först i Sveriges att certifieras med Citylab 4.0

Strategisk Arkitektur är först i Sverige med att använda nya Citylab 4.0 i utvecklingen av Lövgård i Sundbyholm, Eskilstuna. På en gammal golfbana ska en hållbar stadsdel med 1200 bostäder växa fram under 25 år. Det 100 hektar stora området ligger naturskönt vid Mälaren och utvecklas av Sundbyholm Platsutveckling.

Strategisk Arkitektur har ett analytiskt arbetssätt med stor fokus på samverkan vilket passar bra ihop med certifieringen. Kontoret använder Citylab 4.0 för att framtidssäkra projektet genom att hållbarhetsfrågorna integreras från början. Det säkerställer att de sociala och miljömässiga målen uppfylls samt att planen har potential att klara morgondagens ökande hållbarhetskrav.

Strategisk Arkitektur ser i Citylab en metodik som ser till att alla viktiga aspekter beaktas i rätt tid samtidigt som den stödjer arbetet med social hållbarhet och dialogprocesser. Kontoret menar att det är ett kraftfullt verktyg för strategisk planering och har investerat i två certifierade citylabsamordnare.

– Vi har länge arbetat med visionsstyrda processer i våra stadsbyggnadsprojekt. Genom att lägga stor tonvikt på analys och tidigt involvera byggaktörer, intressenter och medborgare får vi till smidiga planprocesser som inte överklagas. Vi har sett att Citylab innehåller bra metodstöd som passar väl ihop med vår proaktiva process, säger Johanna Munck, VD på Strategisk Arkitektur.

Citylab, är ett helsvenskt certifieringssystem för stadsdelar som är framtaget av SGBC.

Lotta Werner Flyborg är VD på SGBC och berättar:

– Citylab 4.0 har ett stort fokus på process och innehåller verktyg för att hantera de målkonflikter som oundvikligt uppstår i alla stadsutvecklingsprojekt. Den nya versionen är linjerad med Plan- och Bygglagens planprocess och är ett kraftfullt verktyg för strategisk planering.

Sundbyholm är en lantlig idyll med fritidshus, öppna fält, fina skogar och uppskattade badplatser. Här finns idag 600 permanentboende och många som besöker Sundbyholms camping, Sundbyholmstravet och Sundbyholms slott. Att området nu ska få 1200 nya bostäder skulle kunna orsaka dålig stämning – men så har det inte blivit.

Tvärtom så har områdets organisationer och eldsjälar involverats, fått lämna synpunkter och bidra i planeringen. Genom löpande kommunikationsinsatser hålls de uppdaterade och informerade om vad som händer.

– Att utveckla ett område över en så lång tid som 25 år är en särskild utmaning. Genom att använda Citylab 4.0 från början lyfter vi alla viktiga aspekter och säkrar värdet på planens alla delar för framtiden. Vi skapar inte bara en plan, vi skapar en långsiktig och hållbar vision, säger Ylva af Kleen, arkitekt och certifierad citylabsamordnare på Strategisk Arkitektur.