Nyheter

Electrolux Group Sustainability Report 2023

I slutet av 2023 hade 97% av produkterna med kylmedel från Electrolux Group övergått till att innehålla  gaser med låg uppvärmningspotential. Det resulterade i ett erkännande i FN-initiativet Cool Coalitions senaste rapport om kylbranschen.

Detta är bara en av höjdpunkterna från Electrolux Groups Hållbarhetsrapport 2023.

60% av all energi som användes i bolagets verksamhet 2023 kom från förnybara källor.

Den globala non-profit organisationen CDP gav Electrolux Group betyget ”A”, dels för sitt egna arbete med klimatförändringar, dels för sitt engagemang för klimatförändringar hos bolagets leverantörer, samt ”A-” för vattenförvaltning.

De mest energi- och vatteneffektiva produkterna stod för 29% av de sålda enheterna totalt och 38% av företagets bruttovinst 2023.

I början av 2024 fick Electrolux Group sitt andra vetenskapsbaserade klimatmål godkänt av Science-Based Targets initiative, efter att ha uppnått det första målet tre år före plan. Det nya målet syftar till att minska företagets direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten (scope 1 och 2) med 85% och att minska absoluta scope 3 utsläpp med 42% mellan 2021 och 2030.

Utöver användningen av sålda produkter inkluderar det nya scope 3 målet även utsläpp från material, transport av produkter och tjänsteresor. Målet är i linje med Parisavtalet som syftar till att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till 1,5°C under detta århundrade för att undvika de allvarligaste effekterna av klimatförändringar.

– Våra prestationer inom hållbarhet under 2023 och vårt nya vetenskapsbaserade klimatmål som godkändes 2024 visar att vi tillsammans fortsätter att bygga ett bättre företag, ta fram bättre lösningar och möjliggöra en bättre livsstil, säger Elena Breda, hållbarhets- och teknologichef på Electrolux Group. Det visar på styrkan i de kombinerade perspektiven; människa, planet och verksamhet.