Nyheter

Svensk betong: ”Hjälp betongbranschen att bli ännu miljövänligare”

”För att vi ska kunna utnyttja potentialen som klimatförbättrad betong erbjuder fullt ut måste efterfrågan på klimatförbättrad betong öka.”

Det skriver Malin Löfsjögård, vd Svensk betong i en debattartikel i Altinget:

”I en tid där klimatförändringarna utgör ett av de mest akuta hoten mot vår planet, står vi inför en monumental uppgift: att reformera samhället för att stävja utsläppen av växthusgaser. Bygg- och anläggningssektorn står inför särskilt stora utmaningar – men också möjligheter.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/hjalp-betongbranschen-att-bli-annu-miljovanligare

Foto: seanharrison2013