Nyheter

Tolv svenska cleantech-bolag utvalda för tyska marknaden

Genom ett internationaliseringsprogram som drivs av Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren är nu tolv svenska cleantech-företag utvalda för att coachas in på den tyska marknaden. Årets fokus ligger på hållbara städer och hållbar mobilitet.

Deltagandet i programmet Swedish-German Cleantech Platform (SGCP) inleddes i mars med en delegationsresa till Berlin med fokus på marknadsförståelse och nätverkande vid olika evenemang såsom SET Tech-festivalen, organiserad av den tyska energimyndigheten, samt en energikonferens vid Sveriges ambassad.

Under hösten kommer deltagarna att delta i ytterligare två delegationsresor: en till Baden-Württemberg och Bayern med fokus på hållbar mobilitet samt en till Nordrhein-Westfalen med inriktning på hållbara städer.

Programmet drivs av Energimyndigheten tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren och syftar till att identifiera nyckelfaktorer för att komma in på den tyska marknaden och att öka deltagarnas förståelse för det tyska affärsekosystemet, inklusive dess institutioner, kluster och inkubatorer. Dessutom kommer individuella affärspartnerförmedlingar att genomföras för att skapa kontakter med beslutsfattare, inköpare och affärsutvecklare som är intresserade av nya lösningar.

Den tyska energimarknaden genomgår en stor omställning som har påskyndats av den pågående globala situationen. För att behålla sin konkurrenskraft behöver den tyska industrin innovativa lösningar och intresset för nya teknologiska framsteg är därför stort. Energimyndighetens främjande av svensk cleantech inom ramen för SGCP bidrar till att tillhandahålla ledande tekniska lösningar för tyska aktörer.

Nedan följer deltagarna i Swedish-German Cleantech Platform 2024:

Hållbar mobilitet:

CanaryBit (Sollentuna) erbjuder digitala lösningar som skyddar data under hela dess livscykel samt erbjuder skräddarsydda lösningar för bland annat fordonsindustrin och tredjepartstjänster. Detta säkerställer strikt överenstämmelse med dataskyddsbestämmelser inom fordonsteknik.

Candela (Sollentuna) producerar unika eldrivna och datorstyrda bärplansbåtar och färjor. Den revolutionerande bärplanstekniken eliminerar friktion på vattenytan, möjliggör elektrisk framdrivning i höga hastigheter och förändrar vattentransporten i grunden. Det möjliggör effektiv elektrifiering och förbättrar prestandan avsevärt jämfört med traditionella båtar med förbränningsmotorer.

Compular Tech (Göteborg) möjliggör effektiva och förenklade FoU-metoder inom batteriutveckling genom att tillhandahålla innovativ analysmjukvara. Vid framtagandet av nya batterier kan man med Compulars lösning analysera och simulera molekylära strukturer och materialegenskaper. Detta leder till effektivare processer, förkortade utvecklingscykler och framtagandet av kraftfullare samt mer hållbara batterier.

Luvly (Stockholm) är ett teknikföretag som utvecklar framtidens stadsmobilitet och licensierar sin lösning till producenter inom fordonsindustrin runt om i världen. Företaget ligger i framkant när det gäller att revolutionera stadstransporter med deras teknik som är designad för att bygga säkra, hållbara och prisvärda stadsfordon.

Luvlys platta, ultrahållbara och lätta fordon har klassens bästa säkerhet och produceras via en patenterad lösning av kompatibla, sammankopplade delar. Vision är att demokratisera hållbar elektrisk mobilitet i städerna och överbrygga klyftan mellan säkerhet, överkomliga priser och hållbarhet

Processkontroll Green Technology (Stora Höga) är den ledande leverantören av tankstationer, tjänster och infrastruktur för flytande och komprimerade energigaser i Skandinavien. Företaget har över 20 års erfarenhet av att planera och bygga såväl konventionella som specialiserade moder- och dotterbolagsstationer för miljövänlig biogas. Dessutom erbjuder det omfattande transportsystem och tjänster.

Stilride (Nacka Strand) är ett teknik- och mobilitetsföretag som har åtagit sig att forma framtiden för industriell tillverkning och elektrisk mobilitet. Genom sin innovativa egenutvecklade teknologi och elektriska mobilitetsanordningar.

Den banbrytande Stilfold-teknologin, en patenterad stålplåtsbearbetningsprocess som påminner om den japanska origamikonsten att böja och vika papper, möjliggör en betydligt lättare, enklare och mer miljövänlig konstruktion.

Hållbara städer:

Emulate Energy (Lund) tillhandahåller en molnplattform som gör det möjligt för energileverantörer, särskilt de som arbetar med privatkunder, att ansluta till distribuerade energiresurser. Denna plattform förvandlar efterfrågeflexibilitet till ett energilagringsinstrument som enkelt kan integreras i befintliga handelsplattformar. På den kommersiella sidan är Emulate specialiserat på att optimera laddningsinfrastruktur och batterier.

Fasadglas Bäcklin (Bromma) är ett innovativt byggföretag som engagerar sig i att utveckla nya lösningar och koncept för framtidens byggindustri. Företaget har utvecklat bARK Timber Facade System. bARK är ett fasadsystem tillverkat av svenskt limträ och levereras antingen som specialtillverkad panelfasad eller som prefabricerad modulfasad.

En bARK-fasad kan minska CO2-utsläppen med 40-50 procent jämfört med konventionella fasadsystem.

Grundels (Karlstad) är en svensk fönsterspecialist som sätter stort värde på innovativa och miljövänliga energilösningar. Företaget erbjuder en unik teknik som fungerar som ett smart alternativ till att byta ut befintliga fönster. Grundels ”klimatglasruta” är en kostnadseffektiv lösning för energi- och ljudisolering i befintliga fönster. Med över 30 års erfarenhet har företaget redan installerat mer än 650 000 isolerglasrutor över hela Sverige.

Liqway (Uppsala) erbjuder en innovativ lösning för snabbare och säkrare svetsanslutningar i fjärrvärmenät. Liqway-metoden ersätter lucksvets och andra improviserade lösningar i from av ett revolutionerande sugmunstycket som snabbt leder bort vattnen i en rörledning genom rörskarven eller via ett snitt i röret.

Underhåll av fjärvärmenätet blir effektivare och undviker utdragna driftstörningar. Metoden ger många fördelar för distributören, projektören, entreprenören och fjärrvärmekunden.

Mine Storage (Stockholm) erbjuder en unik och pålitlig energilagringslösning för att åtgärda bristen på frekvensreglering i elnätet. Bolaget använder nedlagda gruvor som batteri för att dra nytta av pumpvattenkraft. När ett energibehov uppstår låter Mine Storage vattnen ifrån en ovanjordisk reservoar strömma in i gruvornas hålrum via turbiner som genererar el när vattnet passerar.

Överskottsenergi ifrån sol- och vindenergi används sedan för att pumpa tillbaka vatten i gruvan till reservoaren ovanmark för att användas vid behov igen. Detta gör att energin från sol- och vindkraft kan lagras i vattnet och frigöras vid behov.

Skyqraft (Stockholm) gör det möjligt för nätaktörer att hitta defekter i sina kraftledningar för att undvika avbrott. För att göra detta omvandlar Skyqraft bilder från helikoptrar eller drönare till data för att fastställa platsen och omfattningen av defekterna.

Detta skapar en gränsyta tillgängligt för alla relevanta avdelningar inom ett nätbolag som ger en omedelbar överblick över aktuella och potentiella brister. Genom att använda datorvisualisering och mänsklig kvalitetssäkring tillhandahålls en mycket skalbar och effektiv lösning.

Foto: guentherlig